NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Kritéria hodnocení

31.03.2011

V souladu s odstavcem (1) § 22 vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění:
(1) Ministerstvo zveřejní kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky způsobem umožňujícím dálkový přístup do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná.

Ke stažení:

Detailní kritéria hodnocení mají k dispozici hodnotitelé písemných prací a hodnotitelé ústních zkoušek v příslušných modulech svých školení v rámci vzdělávání pedagogických pracovníků CISKOM.