NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Materiály pro hodnotitele písemných prací zveřejněny v IS CERTIS

11.10.2010

V IS CERTIS – záložka Knihovna obecná – byla vyvěšena zadání písemné práce z českého jazyka a literatury pro obě úrovně obtížnosti. Tato zadání předávají ředitelé škol hodnotitelům písemných prací.

Stejným způsobem budou vyvěšována zadání písemných prací z jednotlivých cizích jazyků a očekávání, která ze zadání vyplývají (spolu s ukázkami ohodnocených písemných prací), a to vždy poté, co uplyne doba vyhrazená v jednotném zkušebním schématu pro konání dané písemné práce.

Pro anglický jazyk tedy dnes v 15.30, pro další jazyky v následujících dnech bude postup vyvěšování analogický.

Hodnotitelé písemných prací z českého jazyka a literatury i cizích jazyků postupují při hodnocení podle metodických materiálů, s nimiž byli seznamováni v rámci školení hodnotitelů písemných prací.