NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

MATRA, odborná příprava matematických raterů

26.10.2009

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání děkuje všem zájemcům z řad učitelů matematiky středních škol, kteří projevili zájem a přihlásili se do odborné přípravy raterů matematiky.
Odborná příprava matematických raterů je realizována v rámci dílčí aktivity MATRA,1 která je nedílnou součástí vzdělávací aktivity CISKOM.
Na začátku školního roku 2009/2010 CERMAT zaslal 900 zájemcům o odbornou přípravu přístupové údaje do e-learningové části vzdělávání (LMS2 MATRA), ve které se účastníci vzdělávali za podpory tutorů až do konce září. Během tohoto období se do přípravy aktivně zapojilo více než 650 účastníků. Tutoři opakovaně oslovovali a motivovali také ty účastníky, kteří studium nezahájili.
E-learningovou část odborné přípravy úspěšně absolvovalo 440 účastníků, kteří budou pokračovat v její prezenční části. Účastníci, kteří v e-learningové části studia neuspěli, nedokončili jej, případně studium vůbec nezahájili, byli k datu 5. října ze systému LMS MATRA vyřazeni a v dalších částech odborné přípravy již nepokračují.

Všem zájemcům o funkci ratera matematiky děkujeme za jejich ochotu a čas, který studiu věnovali. Velké poděkování patří také tutorům, díky jejichž přístupu úspěšně absolvovalo velké procento zájemců o studium. Tutoři pravidelně oslovovali účastníky, poskytovali jim potřebné zázemí během studia, motivovali je, povzbuzovali a často byli všem velkou pomocí.
Již nyní se těšíme na osobní setkání s úspěšnými absolventy e-learningové části odborné přípravy, která budou organizována ve dnech 18. až 20. listopadu 2009 v Praze, Brně, Ostravě a v Jihlavě. Náhradní termín prezenčního školení bude realizován v příštím kalendářním roce 2010.

Přejeme všem zúčastněným úspěšný školní rok,
tým MATRA

 

 

                                                                                                                                                                                                                  

1 Pojmenovaná podle nejpočetnější cílové skupiny "maturitní rater" – posuzovatel otevřených úloh didaktických testů.
2 Learning Management System