NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Maturanti se dozvědí, jak dopadli v didaktických testech

15.05.2013

Nejpozději zítra budou maturanti seznámeni s výsledky svých didaktických testů jarního termínu státní maturitní zkoušky, školám je CERMAT rozeslal již dnes.

"Maturita v letošním roce probíhá v mnohem lepší atmosféře a podmínkách. Zlepšení informovanosti a transparentnosti celého procesu hodnotí pozitivně jak učitelé, tak i sami studenti. Jsem rád, že opatření, která jsme udělali, zajistila zadání korektních úloh a že jsme se vyhnuli chybám, k nimž docházelo v minulém roce," komentuje průběh státní maturity ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala.

Jak dopadly průměrné výsledky na celostátní úrovni?

Neúspěšnost „prvomaturantů“ u didaktického testu první povinné zkoušky – z českého jazyka - je letos 1,9 % z těch, kteří se ke zkoušce dostavili. Neúčast se pohybovala kolem 11 % z celkového počtu 90,5 tisíce maturujících v řádném termínu.

Didaktický test z 2. povinné zkoušky (na výběr byla matematika či cizí jazyk) nevykonalo úspěšně necelých 9 % maturantů v řádném termínu.

Konkrétně, zkoušku z matematiky nezvládlo 20,6 % maturantů řádného termínu, kteří se ke zkoušce dostavili. Neúspěšnost v didaktickém testu z matematiky je srovnatelná s loňským rokem, potvrzuje dlouhodobější problém v této oblasti, kterým se MŠMT intenzivně zabývá. Proto MŠMT podpořilo několik projektů zaměřených na výuku matematiky a přírodovědných oborů.

Test z cizího jazyka skončil nezdarem pro 2,6 % konajících tuto zkoušku v řádném termínu. Z toho neúspěšnost v anglickém jazyce byla 2,4 %, v německém jazyce 7,7 %, v ruském jazyce 0,9 %, ve španělském jazyce 1,7 %. V případě francouzského jazyka uspěli všichni maturanti.

Celkově proběhly letošní didaktické testy bez vážnějších incidentů. Validační komise CERMATu konstatovaly, že jak jednotlivé úlohy, tak i celé testy splňují podmínky validních zadání maturitní zkoušky. Pouze v jednom případě rozhodla validační komise českého jazyka a literatury o úpravě hodnocení úlohy v testu z českého jazyka a literatury. Důvodem byly rozdíly v jednotlivých vydáních Pravidel českého pravopisu. Komise v tomto případě rozhodla uznat maturantům všechny odpovědi jako správné. Validační komise CERMATu potvrdily, že všechny úlohy plně odpovídaly katalogu požadavků.


"Děkuji všem, kteří se na průběhu maturit podílejí, a přeji maturantům úspěšné zvládnutí dalších částí maturitních zkoušek," dodává ministr Petr Fiala.


Kontakt
Mgr. Marek Zeman
Ředitel odboru vnějších vztahů a komunikace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 8, 118 12 Praha 1
e-mail: press@msmt.cz