NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Maturitní generálka - prodloužení přihlašování

29.06.2009

Níže uvádíme email zaslaný dne 29. 6. 2009 všem středním školám, jehož obsahem je možnost prodloužení přihlašování žáků k maturitní generálce MAG´09 - 2,3.

 

Vážená paní ředitelko,
vážený pane řediteli,

v souvislosti s přihlašováním žáků k pokusnému ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou vyhlášeného MŠMT (projekt MAG´09-2,3) si Vás dovolujeme upozornit, že přihlašovací aplikace
v informačním systému CERTIS bude od 1. července uzavřena.

Pokud to bude možné, ukončete, prosím, přihlašování svých žáků k projektu MAG´09-2,3 nejpozději 30. června, jak je stanoveno v harmonogramu.

Na žádost několika škol, které mají nepřítomné celé ročníky budoucích maturantů a nemohou proto přihlašování své školy do požadovaného data v systému řádně ukončit, bude těmto školám umožněno dodatečné přihlášení žáků v období od 1. září do 4. září včetně. Školám, které své přihlašování řádně ukončí již do 30. června, bude v uvedeném zářijovém termínu umožněno pouze nahlášení případných změn. V této souvislosti se, prosím, v uvedeném termínu obracejte na technicko-uživatelskou podporu informačního systému CERTIS helpdesk@cermat.cz, tel. 224 507 225.

V období od 1. července do 31. srpna bude přihlašovací aplikace informačního systému CERTIS pro potřeby editace údajů všem školám/uživatelům uzavřena.

Upozorňujeme na častou záměnu „přihlašování žáků“ a „nominací pedagogických pracovníků do rolí organizace nové maturitní zkoušky“. Dodatečná editace údajů v informačním systému CERTIS za účelem nominací bude školám umožněna
v období od 24. srpna do 26. srpna včetně a nikterak tedy nesouvisí s přihlašováním žáků.

Jakékoliv změny nahlášené po 4. září již nebude možné z důvodů zahájení výroby zkušební dokumentace akceptovat.
Do projektu MAG´09-2,3 nebude ze stejných důvodů možné zahrnout ani ty školy, které do 4. září své přihlašování řádně neukončí, a to i v případě, kdy budou mít většinu svých žáků v systému přihlášených.

Děkujeme za pochopení a přejeme hezké prázdniny.

S pozdravem

Mgr. Martin Mach

ředitel Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT