NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Maturitní generálka začíná 11. října

04.10.2010

Ve dnech 11. až 14. října 2010 proběhnou na 1225 školách zkoušky maturitní generálky. Celkem 95,4 tisíce žáků, kteří budou v tomto školním roce maturovat, tak dostane příležitost vyzkoušet si testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky.

Praha, 4. října 2010

Pro školy představuje maturitní generálka jedinečnou příležitost vyzkoušet si v praxi, jak bude vypadat organizace písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky. Více než 15 tisíc učitelů si navíc bude moci vyzkoušet, co obnáší výkon jejich funkce, na kterou byli v uplynulém roce školeni. Jedná se o funkce maturitních komisařů, zadavatelů zkoušek a hodnotitelů písemných prací. Žáci zúročí svoji zkušenost nejen při rozhodování o předmětové skladbě své maturity, ale rovněž při přípravě na zkoušky v následujících šesti či sedmi měsících.

Pro MŠMT a CERMAT je maturitní generálka jednou z posledních etap přípravy reformy maturit. V jejím rámci se prověřuje připravenost organizace a logistiky a funkčnost a spolehlivost technologické infrastruktury nové maturity. Výstupy z maturitní generálky poslouží mj. k tomu, aby byly zjištěné nedostatky do května příštího roku, tedy do jarního termínu maturitní zkoušky, odstraněny.

V současné době probíhá od 4. do 8. října distribuce zadání zkoušek do škol. Následující týden dojde k čtyřdenní administraci zkoušek (11. – 14. října). Hodnocení písemných prací ve školách bude ukončeno do 22. října a centrální zpracování všech výsledků pak do konce měsíce. Nejzazší termín pro zpřístupnění výsledků zkoušek maturitní generálky školám byl stanoven na 3. listopad 2010. Bude to 10 dnů před tím, než musí žáci podat řediteli školy přihlášku k maturitní zkoušce 2011. V přihlášce budou muset uvést z jakých předmětů a v jaké úrovni obtížnosti zkoušek chtějí maturovat.

Účast je dobrovolná

Účast škol v maturitní generálce je dobrovolná. Z celkového počtu 1278 středních škol, na kterých se bude v tomto školním roce maturovat, se generálky neúčastní pouze 4%, tj. 53 většinou soukromých škol. 95,4 tisíce žáků možnost vyzkoušet si novou formu maturitní zkoušky naopak využije.

Tři čtvrtiny zkoušek si žáci vybrali v základní úrovni obtížnosti

Žáci měli možnost přihlásit se na dva povinné a jednu nepovinnou zkoušku. Zvolit si mohli základní nebo vyšší úroveň obtížnosti. Ve shodě s modelem nové maturitní zkoušky konají všichni žáci povinně zkoušku z českého jazyka a literatury (didaktický test a písemná práce), pro druhou povinnou a také nepovinnou zkoušku pak měli na výběr mezi cizím jazykem (didaktický test s poslechovým subtestem a písemná práce) a matematikou (pouze didaktický test).

Celkem budou žáci v následujícím týdnu vykonávat 223 tisíc zkoušek, tj. 404 tisíc dílčích zkoušek (223 tisíc formou didaktického testu a 180 tisíc písemných prací). Tři čtvrtiny zkoušek budou žáci konat v základní úrovni obtížnosti, čtvrtinu zkoušek ve vyšší úrovni obtížnosti. Třetina žáků se rozhodla pro nepovinnou zkoušku.

Matematiku si vyzkouší 45 % žáků

Matematiku si v rámci maturitní generálky vyzkouší 45 % žáků, cizí jazyk 90 % žáků. Test i písemnou práci z českého jazyka budou absolvovat všichni. Z cizích jazyků preferují žáci jednoznačně angličtinu – 76 %. Němčinu zvolilo 20 % žáků, zbylá 4 % zkoušek z cizích jazyků připadá na francouzštinu, španělštinu a ruštinu. Překvapivě vysoké procento matematiky svědčí o tom, že se velká část žáků bude na základě zkušenosti z maturitní generálky rozhodovat, zda se u ostré maturity přihlásí k matematice nebo si zvolí cizí jazyk.

Náklady na maturitní generálku dosáhnou 120 mil. Kč

Celkové náklady na realizaci maturitní generálky dosáhnou 120 mil. Kč, téměř třetina (tj. 39 mil. Kč) z nich je určena na odměny učitelů. Náklady maturitní generálky hradí z 85 % prostředky projektu ESF, 15 % jde ze státního rozpočtu. Průměrné úhrnné náklady na jednu realizovanou zkoušku činí 297 Kč.

Prezentace z tiskové konference (286 kB)

MŠMT