NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Maturitní informační veletrh 2010 – Dejme šanci české vzdělanosti

01.04.2010
Dne 31. března 2010 proběhl v pankráckém Konferenčním centru CITY Maturitní informační veletrh spolu s konferencí Maturitní zkouška, rozcestník české vzdělanosti. Celá akce, která měla v záhlaví výzvu Dejme šanci české vzdělanosti, se konala pod patronací MŠMT za účasti ministryně Miloslavy Kopicové a přibližně dvěstěpadesáti účastníků.
 
Tato rozsáhlá akce pro představitele vysokých a vyšších odborných škol navazovala na úvodní jednání děkanů o nové maturitě, které se konalo pod záštitou premiéra Jana Fischera, a pokračovala ve smyslu stanoviska k zavedení nové maturity, vyjádřeného Plénem České konference rektorů v usnesení jeho 104. zasedání ze dne 19. února t. r.
 
Kromě rektorů, děkanů, proděkanů a dalších akademických pracovníků a odborníků na vzdělávací politiku na konferenci vystoupili též zahraniční hosté. Svým vystoupením demonstrovali, že je možné postupně vytvořit situaci, kdy vysoké školy pokládají státem garantovanou maturitu a její organizační zajištění za dostatečný nástroj pro kvalitní výběr uchazečů, nabídku studia a realizaci přijímacího řízení pro vysoké školy. Tím se sejme z vysokých škol značné organizačně-technické i ekonomické břemeno. (K výši nákladů na maturity padla v rámci programu připomínka, že při rychlosti zadlužování státu 4 756 Kč / sec vzroste státní dluh ČR o výši, rovnou provozním ročním nákladům na maturity, za 14,6 hod., což není důvodem k tak velké medializaci. Výdaje na přípravu maturit a podporu vzdělanosti však přesto vyvolávají paniku.)
 
Konference představovala výjimečnou platformu pro názorovou výměnu ke kvalitě, využitelnosti a celkové roli maturitní zkoušky ve vzdělávání. V průběhu konference byly organizovány dvě panelové diskuse: (i) Vliv vysokých škol na středoškolské studium a (ii) Co může vysoká škola chtít vědět o absolventech středních škol, obě se třemi dílčími diskusními okruhy. Kromě toho paralelně probíhaly diskuse u kulatého stolu s tématy: (a) Obavy vysokých škol z centralizované maturity; (b) Pilotní projekty VŠ a CERMAT a (c) Co s odloženou poptávkou aneb jednotlivá zkouška.
 
Součástí akce byly i rámcové prezentace hlavních tematických okruhů připravované maturity a ukázky průběhu a zadání zkoušek včetně příslušných materiálů. V rámci konference proběhla též minianketa, která shromáždila názory účastníků nejen na roli nové maturity v rámci přijímacího řízení, ale dotkla se i velmi ožehavého tématu – jak zabránit poklesu české vzdělanosti a vrátit pedagogům a vzdělávání i vzdělání jako takovému žádoucí váhu, vážnost a prestiž. Jedním z možných pilířů, o který se lze opřít a usměrnit kvalitu a flexibilitu výchovy, výuky a vzdělávání vůbec, a to ve většině segmentů jak vzdělávacího systému, tak v přímé uplatnitelnosti na trhu práce, je kvalitní, hodnotově spolehlivá, jednotná, dostupná, bezpečná a státem garantovaná maturita.
 
Po zpracování dokumentace a podkladů konference a veletrhu budou jednotlivá témata postupně publikována nejen na těchto webových stránkách.