NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Maturitní testy budou zveřejněny na webu

30.04.2013

Didaktické testy z českého jazyka, matematiky a cizích jazyků určené pro jarní zkušební termín 2013 budou zveřejněny na stránkách www.novamaturita.cz v záložce Testy a zadání. Zveřejňovány budou postupně ve shodě s tím, jak je maturanti absolvují v rámci Jednotného zkušebního schématu pro jaro 2013, a to vždy nejpozději následující kalendářní den. Poslechové subtesty z cizích jazyků, stejně jako některé další specifické součásti didaktického testu pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek budou vzhledem k technické náročnosti zveřejněny v co nejkratším možném termínu. Zveřejněna budou také zadání písemných prací z českého jazyka a cizích jazyků.

Klíče správných řešení úloh didaktických testů budou zveřejněny po rozhodnutí validační komise, která ex post všechny testy znovu prověří a posoudí, zda se v testu objevily vadné úlohy či nikoli. Na základě závěrů komise může zpětně dojít k úpravě hodnocení. Maturanti budou mít klíče správných řešení k dispozici nejpozději 14. května 2013, tedy před termínem uvolnění výsledků didaktických testů školám.