NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Maturitní testy projdou oponenturou

06.06.2011
V uplynulých dnech se rozhořela diskuze, zda mají být letošní maturitní testy plošně zveřejněny. Důvodem, proč se tak nestalo, není v žádném případě strach CERMATu z toho, že by testy nebyly kvalitní.

Maturitní testy nevznikají náhodně. Jejich obsah je dán katalogy požadavků ke zkoušce, a tím i pedagogickými dokumenty, podle nichž se předmět vyučuje. Katalogy byly schváleny a zveřejněny v dubnu 2009. Druhým východiskem pro tvorbu testu je jeho specifikace. Jde o jakýsi scénář testu, který říká, jakými typy úloh budou ověřovány příslušné dovednosti. A na základě tohoto se pak připravují testové úlohy.

Pro letošní maturitu jich bylo téměř 5 tisíc. Úlohy připravují učitelé, kteří jsou k tomu speciálně vyškoleni. Připravit kvalitní a v testu použitelnou úlohu není nijak jednoduché. I když je nově vyškoleným autorem zkušený učitel, z jeho prvních úloh projde recenzemi a oponenturami jen každá desátá. Recenzenty jsou opět zkušení učitelé. Na přípravě letošních maturitních testů se tak autorsky a recenzentsky podílelo více než 1500 učitelů. Většina úloh se před jejich použitím navíc testuje zhruba na vzorku dvou stovek žáků. Na základě jejich výsledků se zjišťují možné konstrukční chyby každé z úloh, jednoznačnost zadání, náročnost a řada dalších parametrů.

Až poté začíná „skládání“ testu. Má svá přísná pravidla. Sleduje se zde vedle dodržení specifikace testu i to, zda je test obsahově, tematicky a genderově vyvážený. I test, podobně jako jednotlivé úlohy, před jeho schválením prochází dvoukolovou expertní oponenturou.

Významným požadavkem na maturitní testy je jejich meziroční srovnatelnost. Loňské zkrátka nesmějí být jinak náročné než letošní. Ve světě se užívá řada metod, jak srovnatelnost zajistit. Jednou z účinných a nejméně nákladných je použití tzv. kotvících úloh. Nevelká, mírně upravená část loňského testu se zkrátka v novém testu zopakuje a výsledky se porovnají. V takovém případě však testy nemohou být veřejně publikovány. A proto před třemi roky ministerstvo rozhodlo, že se maturitní testy nebudou zveřejňovat.

Není za tím žádná snaha vyhnout se odborné oponentuře testů či záměr tajit chyby. CERMAT připravuje po letošních maturitách několik odborných oponentur maturitních testů, jejichž výsledky budou přístupné školám i širší veřejnosti.

Maturanti budou mít možnost si zkontrolovat, zda jejich test byl správně opraven. Školy dostanou spolu s výsledky testů i tzv. klíče správných řešení. Pokud má student pochybnost, může si jednoduše zkontrolovat svůj záznamový arch s klíčem a v případě chyby podat žádost o přezkoumání výsledků. Na to má ze zákona právo.

Pavel Zelený, ředitel CERMAT