NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Maturitní výsledky 2011 pro vysoké školy

30.06.2011

Od začátku září 2011 budou mít fakulty vysokých škol možnost snazší orientace ve výsledcích prvního ročníku jednotných maturit prostřednictvím webové aplikace „PROFIS1“. Pro vyhodnocení využitelnosti maturit v přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 je aplikace postavena na anonymizované databázi výsledků letošních maturantů a zároveň pracuje se statistickými daty o zapsaných studentech na jednotlivé fakulty. I přes omezení, která představují požadavky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, poskytne dostupnou a relevantní představu o profilu uchazečů o vysokoškolské studium z řad čerstvých maturantů s otevřenou možností nastavení váhy důležitosti jednotlivých předmětů z hlediska fakulty, a to v členění podle regionů a oborů studia.

Paralelně se zpřístupněním aplikace bude publikována analýza výsledků MZ 2011 se sborníkem relevantních diskusí ke koncepci využitelnosti maturitní databáze pro potřeby vysokých škol, možnosti tvorby znalostního systému o uchazečích a pro uchazeče VŠ, metodikám, obsahu maturitní zkoušky apod.