NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Metodika hodnocení písemných prací z cizího jazyka

Od roku 2012 došlo ke změně v systému hodnocení písemných prací (tj. hodnocení přešlo ze školy na CZVV). Tato změna přinesla zvýšení nezávislosti jednotlivých hodnotitelů a snížení rozdílu v jejich přístupu k hodnocení.

Součástí této změny je i úprava metodiky hodnocení písemných prací.

  1. Bodová škála
    Vzhledem k předcházejícímu způsobu hodnocení došlo k jedné zásadní změně: v případě, že práce v 1. deskriptoru (požadovaná charakteristika textu není dodržena) v oddíle 1A obdrží 0 bodů, již se dále nehodnotí a celkové hodnocení práce je 0 bodů.
    Ke stažení: Kritéria hodnocení (ve formátu PDF).
  2. Závěrečný komentář bude povinný v případě, kdy je práce hodnocena 0 body nebo v případě, kdy je hodnocena pod hladinou cut off score.