NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Možnost nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka a změna ohledně časového limitu na didaktický test z matematiky

21.09.2015

Od 1. září 2015 platí novelizovaná podoba maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb., v níž došlo k následujícím změnám:

  • Úprava času pro vypracování didaktického testu z matematiky (maturitní vyhláška č. 177/2009 Sb. § 9): Od jarního zkušebního období 2016 již nebudou mít žáci 15 minut na výběr postupu řešení, ale těchto 15 minut bude přidáno k celkovému času na konání zkoušky.
    Žáci bez přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky tak budou mít na vypracování didaktického testu z matematiky 105 minut.
  • Nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky (maturitní vyhláška č. 177/2009 Sb. § 19): V souladu s úpravou školského zákona se možnost nahrazení profilové maturitní zkoušky týká těch oborů, pro které ředitel školy stanoví 3 povinné profilové zkoušky. Profilová část maturitní zkoušky z cizího jazyka může být na základě rozhodnutí ředitele školy nahrazena výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti na úrovni B1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
    Seznam zkoušek je ke stažení na stránkách ministerstva školství zde a rovněž je uveden na našich stránkách jako „Seznam certifikovaných zkoušek určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části MZ_2016“ k nahlédnutí zde.
    Pro podrobnější informace k možnosti nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka se obraťte na vedení své školy. Profilová část maturitní zkoušky je v režii jednotlivých škol.

Aktuální znění školského zákona č. 561/2004 Sb. a maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. naleznete na odkazu zde.