NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Návrh vyhlášky o maturitě - květen 2009

18.05.2009

Návrh vyhlášky o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou - MŠMT květen 2009 (k projednání v pracovních komisích Legislativní rady vlády).
 
Návrh předkládané vyhlášky je zpracován na základě zákonného zmocnění v § 81 odst. 11 a § 113a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která jsou přijata k vydání vyhlášky upravující konání maturitní zkoušky novým způsobem. Návrh vychází z ustanovení § 77 a následujících školského zákona (doznala v průběhu uplynulých let řady upřesnění, zejména v rámci novely školského zákona zákonem č. 242/2008 Sb.), kde ustanovení týkající se reformy maturitní zkoušky mají odloženu účinnost.
 
Ke stažení: Návrh vyhlášky o maturitě - k projednání v pracovních komisích LRV - květen 2009