NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Nesprávně publikované výsledky mohou poškodit renomé školy

01.03.2013

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) dlouhodobě varuje před nekorektním či nesprávně interpretovaným zveřejňováním výsledků maturitní zkoušky, je však povinen v souladu s ustanoveními zákona o svobodném přístupu k informacím, informace, které nejsou osobního charakteru či, které nemají charakter tzv. informace veřejně nepřístupné, oprávněným žadatelům zpřístupnit. Při každém takovém zpřístupnění CERMAT upozorňuje žadatele na úskalí, která s dalším nakládáním s takovými informacemi souvisí. Zejména se to týká další interpretace a publikace výsledků škol.

V této souvislosti a zejména s ohledem na publikovanou aplikaci výsledků na zpravodajském serveru aktualne.cz se CERMAT distancuje od takových a podobných publikací výsledků. CERMAT tímto upozorňuje, že jakékoli řazení škol podle celkových průměrů výsledků, bez ohledu na strukturu předmětů, strukturu žáků, strukturu oborů a bez ohledu na další informace vypovídající o škole jako takové, nemá žádnou vypovídací schopnost o kvalitě školy. Takto zveřejněné výsledky mohou v mnohých případech výrazně poškodit renomé školy. Jistý smysl mohou mít jen údaje za jednotlivé dílčí zkoušky, a i ty musí být doprovozeny fundovaným komentářem a upozorněním na rozhodné faktory, které k daným výsledkům vedly nebo je ovlivnily.

 CERMAT varuje všechny uživatele takovýchto rádoby strukturovaných publikací výsledků před jejich přímým užitím. CERMAT si uvědomuje, že nemůže nikomu, kdo v souladu se zákonem takovéto informace získá, zabránit v jejich užití a ve snaze předejít nekorektním interpretacím a nesprávným nakládáním s výsledky připravuje pro maturitní zkoušku 2013 komentovanou publikaci anonymizovaných výsledků neprodleně po jejich zpracování a validaci.

Ing. Jiří Zíka
ředitel CZVV