NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novela vyhlášky posouvá termín pro podávání přihlášek k maturitní zkoušce 2013 na 1. prosince

12.11.2012

Ve Sbírce zákonů byla pod č. 370/2012 Sb. vyhlášena novela školského zákona upravující nová pravidla maturitních zkoušek. Pod č. 371/2012 Sb. vyšla také novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.


Oba předpisy nabývají účinnosti 9. listopadu 2012. Výjimkou jsou pouze části novely školského zákona týkající se podílu obcí na financování základních škol, které vzhledem k souvislosti se změnami v rozpočtovém určení daní nabývají účinnosti až od 1. ledna 2013.

UPOZORNĚNÍ: Novela vyhlášky č. 177/2009 Sb. posouvá termín pro podávání přihlášek k maturitní zkoušce žáky na 1. prosince.

Ke stažení: