NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Obtížnost a srovnatelnost zkoušek v roce 2013 a 2014

02.10.2012

V souvislosti se schvalováním nových legislativních dokumentů týkajících se společné části maturitní zkoušky se objevují v některých médiích nejednoznačné informace týkající se obsahu, obtížnosti či formátu didaktického testu. Považujeme proto za důležité se k těmto zprávám vyjádřit.

OBSAH
Připravovaná změna zakotví pro roky 2013 a 2014 jednoúrovňovou zkoušku, která bude vycházet z katalogů požadavků pro základní úroveň obtížnosti. Test může obsahovat pouze požadavky uvedené v těchto katalozích a žádné další, tedy ani ty, které jsou obsaženy v katalozích pro vyšší úroveň. Nevznikne žádná dočasná „meziúroveň“.

OBTÍŽNOST
Vzhledem k tomu, že zkouška musí být meziročně srovnatelná, nezmění se ani její obtížnost. Žádný „náročnější“ test nevznikne, přinejmenším právě proto, že by to nebylo spravedlivé k maturantům roku 2013.

ROZSAH
V testech se nenavýší počet úloh, protože se nemění čas vymezený pro složení didaktického testu. Testy z matematiky a cizích jazyků budou stále složeny z otevřených a uzavřených úloh, test z českého jazyka a literatury pouze z uzavřených, neboť i to je dáno katalogy požadavků. Může se pouze změnit poměr počtu otevřených a uzavřených úloh či šíře úloh otevřených, test ale rozhodně nebude delší.

Navrhovanou legislativní změnou nedojde k porušení jednoho ze základních principů maturitní zkoušky - principu předvídatelnosti. Školám a zejména maturantům musí být zachována minimálně dvouletá stabilita obsahu, rozsahu i obtížnosti zkoušky. Legislativa to právě takto předjímá a diskuse o úpravách těchto parametrů může být vedena nejdříve pro rok 2015.