NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Odborníci Ústavu pro jazyk český se zapojí do příprav maturity z mateřského jazyka

12.07.2013

Experti Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR se budou společně s metodiky CERMATu aktivně podílet na přípravě dílčích zkoušek společné části maturity z českého jazyka a literatury. Vyplývá to ze smlouvy o spolupráci, kterou uzavřeli ředitelé obou institucí Karel Oliva a Jiří Zíka.

Předmětem spolupráce bude mimo jiné konzultační činnost odborníků Ústavu pro jazyk český (ÚJČ) v rámci expertních týmů při přípravě zkoušky, jejich spolupráce na tvorbě úloh a zadání pro zkoušku, ale i účast pracovníků ÚJČ v předvýrobních a ex-post validačních komisích CERMATu. 

„Společná část maturitní zkoušky je bezpochyby významnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Věřím, že naše spolupráce na přípravě maturity přispěje ke zvyšování kvality zadání zkoušky a že se podaří využít její informační a motivační funkce k trvalému nárůstu jazykové a literární vzdělanosti maturantů a zainteresované veřejnosti,“ uvedl ředitel ÚJČ Karel Oliva.

Podle ředitele CERMATu Jiřího Zíky je smlouva o spolupráci s ÚJČ dalším krokem ke zvýšení kvality a transparentnosti maturitní zkoušky.

„CERMAT dlouhodobě spolupracuje se zástupci odborné veřejnosti a školských asociací na přípravě všech zkoušek společné části maturity. Podpora odborníků Ústavu pro jazyk český je garancí kvality a věřím, že pomůže zvednout prestiž zkoušky, která je v současné době jako jediná povinná pro všechny uchazeče o maturitu,“ upozornil Jiří Zíka.