NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Odpovídají maturitní didaktické testy Katalogům požadavků? CERMAT se diskuzi nebrání

10.05.2013

CERMAT klade v letošním roce důraz na maximální otevřenost v komunikaci o obsahu maturitní zkoušky i procesech jejích zajištění. Cílem organizátorů Maturitní zkoušky 2013 je korektní otevřená diskuse k relevantním problémům, která přispěje ke stabilizaci společné části maturitní zkoušky a k pochopení jejího významu.

„Naší snahou je proto věcně reagovat na případná stanoviska k odborným otázkám, jak jen to je v době probíhajících zkoušek možné,“ uvedl ředitel CERMATu Jiří Zíka.

 
Jako jeden z prvních příspěvků do veřejné diskuse přináší stránky www.novamaturita.cz reakci na tiskovou zprávu společnosti EDUin vydanou pod číslem 130509. Tisková zpráva obsahuje pochvalu zadání didaktických testů z pohledu absence chybných či nekorektních úloh, vznáší však také přímou, obecně vedenou kritiku shody didaktických testů s Katalogy požadavků. V této souvislosti považuje CERMAT za velmi důležité poskytnout vyjádření ke vzneseným námitkám. „Bez ohledu na argumenty účastníků diskuze chci jasně říci, že vnímáme jako naprosto samozřejmé, že se validační komise bude v souladu s interní směrnicí platnou pro její činnost věnovat shodě zadání s Katalogy požadavků,“ upozornil Jiří Zíka.

Celé stanovisko CERMATu k námitkám společnosti EDUin naleznete zde.