NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Opatření ministra školství k podmínkám maturitních zkoušek v lokalitách postižených povodněmi v roce 2013

06.06.2013

Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 24 556/2013 se uděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol, v nichž nebylo možné řádně konat maturitní zkoušku z důvodů mimořádné situace způsobené povodněmi, souhlas s konáním dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky konaných ústní formou a zkoušek profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2013 až do 20. června 2013.