NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G)

30.11.2011

Opatřením ministra, školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 35 455/2011-23 se mění stanovení počtu povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky v RVP G takto: profilová část maturitní zkoušky pro obor vzdělání 79-41-K/XX Gymnázium se skládá ze dvou nebo tří povinných zkoušek. V praxi to znamená, že při určení nabídky zkoušek profilové části MZ v oboru vzdělání Gymnázium v souladu s § 79 odst. 3 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, je na rozhodnutí ředitele školy, zda určí dvě, nebo tři povinné zkoušky profilové části.

Ke stažení: