NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Oponentury k žádostem o přezkum maturity se daří zpracovávat v zákonných lhůtách

11.07.2012
Celkový počet žádostí o přezkoumání výsledků či průběhu maturitní zkoušky dosáhl k 11. 7. 2011 počtu 8 098. V současné době se denní přírůstek odvolání pohybuje mezi 9 a 15 žádostmi o přezkum. CERMATu se dosud daří zpracovávat oponentní posudky v termínech, které mu určuje platná legislativa.

Necelých 35 procent odvolání, celkem 2 828, směřovali maturanti na MŠMT (didaktické testy), rozhodnutí o 5 270 žádostí o přezkum (ústní zkouška a písemná práce) je v kompetenci krajských úřadů.
„Celkem už bylo zpracováno 8 045 oponentur, k dnešnímu dni jich z dosud přijatých zbývá 53. V těchto dnech přibývají pouze jednotky žádostí o přezkoumání denně. Důvody opožděného předání žádostí k oponentnímu posouzení přesně neznáme. Může se jednat o případy, kdy maturant nemohl být seznámen se svým výsledkem společně se spolužáky, například z důvodu nemoci,“ vysvětlil ředitel CERMATu Jiří Zíka.

Žádost o přezkum museli maturanti odeslat nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy jim byl výsledek zkoušky oznámen. MŠMT nebo příslušný krajský úřad musí podle zákona vyrozumění odeslat do 30 dnů ode dne, kdy byla žádost přijata.

V 534 případech byl oponentní posudek CERMATu kladný. Z toho se 506 případů týká oponentury hodnocení písemné práce. Podíl kladných výroků na počtu zpracovaných oponentur tak k dnešnímu dni dosáhl 6,64 procent.