NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Ověřované dovednosti

Následující přehled specifikuje, jak je žák v dílčích bodech schopen zpracovat téma s ohledem na požadovaný slohový útvar v písemné práci.

 

Písemná práce
 • popsat místo, cestu, věc, osobu, zážitek, událost, zkušenost, děj apod.
 • popsat a / nebo představit sebe i druhé
 • popsat pocity a reakce, např. libost / nelibost, souhlas / nesouhlas, překvapení, obavu
 • vyjádřit názor / postoj a morální stanovisko, např. omluvu, lítost
 • vyjádřit vlastní myšlenky
 • vyjádřit úmysl, přání, žádost, prosbu, nabídku, pozvání, doporučení apod.
 • zdůvodnit určité činnosti a / nebo skutečnosti
 • vysvětlit problém a / nebo navrhnout řešení problému
 • vysvětlit a / nebo zdůraznit, co považuje za důležité
 • sdělit / ověřit si informace a zprávy
 • požádat o informace
 • shrnout a / nebo využít předložené faktografické informace
 • zeptat se na názor, postoj, pocity, problém apod.
 • zodpovědět jednoduché dotazy