NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Pavel Zelený hostem pořadu Ozvěny dne ČRo - Radiožurálu 10. 5. 2010

11.05.2010

Moderátor (Jan Bumba):
Na středních školách začala ústní část maturit. Letos možná naposled v˙režii jednotlivých škol. Od příštího roku by měly být jednotné státní maturity. Před nedávnem ale vznikla proti státním maturitám nová petice. Tentokrát ne studentská, ale kantorská. Nese název Učitelé pro kvalitní maturitu. Státní maturita prý má nedostatky v obsahu a ohrožuje kvalitu vzdělávání. Proti se začínají stavět i někteří politici, takže příští rok mají být maturity v˙novém stylu, ale budou skutečně? Můžete nám napsat na mailovou adresu Ozvěnydne@rozhlas.cz. Ve studiu vítám Pavla Zeleného, ředitele Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání CERMAT, které státní maturity připravuje. Dobrý den.

Host (Pavel Zelený):
Dobrý den.

Moderátor (Jan Bumba):
A po telefonu zvu do vysílání jednoho ze spoluautorů petice proti státním maturitám Tomáše Malinu z˙Biskupského gymnázia v˙Českých Budějovicích. Dobrý den i vám.

Host (Tomáš Malina):
Dobrý den.

Moderátor (Jan Bumba):
Pane Malino, jak byste v˙několika krátkých větách shrnul vaše výtky vůči současné podobě státních maturit?

Host (Tomáš Malina):
Naši petici podepsalo k˙dnešnímu dni asi 2900 středoškolských pedagogů z˙asi 180 škol všech typů z˙celé republiky a naposledy jsme o ní také za přítomnosti paní ministryně Kopicové a pana ředitele Zeleného jednali 14. dubna v˙Senátu.

Moderátor (Jan Bumba):
A co je obsahem té petice?

Host (Tomáš Malina):
Zjednodušeně řečeno nabízíme kompromisní řešení. Souhlasíme s˙ministerstvem prosazovanou myšlenkou plně standardizované maturitní zkoušky, ale domníváme se, že jedním ze zdrojů současných potíží je terminologická nejasnost. Pojem standardizace je přece naplňován už v˙současné době.

Moderátor (Jan Bumba):
Počkejte, teď, teď mluvíte trošku moc jako kniha a trošku moc jako z˙papíru. Mně zajímá, abyste lidskými slovy vysvětlil, co vám vadí.

Host (Tomáš Malina):
Tak velmi zjednodušeně řečeno, ta maturita má mít tři části. Testovou, potom písemnou, což je vlastně postaru sloh a ústní. Nejvíce nám vadí v˙tom, že nový projekt maturity tak, jak by měl být realizován od příštího školního roku, zavádí velmi přísnou centralizaci a unifikaci té písemné a té ústní části. My přijímáme myšlenku testu, který prověří nějaké základní komunikační dovednosti, ale přesvědčili jsme se a na tom senátním slyšení jsme zjistili, že je to názor učitelů napříč celou republikou, že unifikovat část ústní, která vlastně má být svobodnou diskusí a část písemnou, kde se má projevit individualita studenta, to už není standardizace, to je normalizace.

Moderátor (Jan Bumba):
Pane Zelený, myslíte, že státní maturity jsou připraveny tak dobře, že na tom není co měnit?

Host (Pavel Zelený):
No, já bych především chtěl říct, že tady dochází trošku k˙desinformaci nebo možná je třeba uvést některé věci na pravou míru. Když se říká reforma maturitní zkoušky, tak tím se míní zavedení státní maturity. Hodně se to zjednodušuje. Ve skutečnosti nová podoba maturitní zkoušky by měla mít dvě základní části. Ta jedna nová by měla být ona státní standardizovaná, která by měla ověřovat, řekněme, společné jádro pro všechny maturitní obory, počínaje gymnázii a konče učebními obory s˙maturitou. A potom je ta druhá část, o které se teď vůbec nehovoří a to je ta profilová. Říkejme jí například školní, která je plně v˙moci ředitelů jednotlivých škol a ta je právě určena pro vyjádření specifik oborové specializace či předmětové specializace. Prostě akcentů, které dává ta která škola té které, tomu kterému tématu či předmětu.

Moderátor (Jan Bumba):
Myslíte, myslíte, že ta druhá část dává dostatečný prostor pro to, co kritizoval pan Malina? Že tedy ta jednotná maturita je až příliš jednotná, až příliš sešněrovaná.

Host (Pavel Zelený):
Bezpečně, bezpečně ano, neboť tento model, o kterém já hovořím a který je nyní předmětem kritiky části pedagogické obce, tak vznikal velmi komplikovaně za účasti, za účasti stovek a stovek pedagogů a všechny ty výtky, které my nyní slyšíme, tak jsme samozřejmě slyšeli už od roku 1998.

Moderátor (Jan Bumba):
Co jste s˙tím udělali?

Host (Pavel Zelený):
Tento model je právě nastaven na základě toho, aby vychytal pokud možno všechna, všechna rizika, která pedagogická obec na těch kterých předmětech i na celém modelu maturity viděla.

Moderátor (Jan Bumba):
Pane Malino, není opravdu ta druhá část, jak teď vysvětlil pan Zelený, tím místem, tím prostorem, kde bude možné otestovat studenty třeba u těch ústních zkouškách tak, jak to považujete, tak jak to požadujete vy?

Host (Tomáš Malina):
Tak já tohleto diskusní kolečko přesně s˙touhletou argumentací jsem už slyšel od pana Zeleného dvakrát a musím říct, že podle oficiálních materiálů Cermatu, to je organizace, která tu maturitu zajišťuje a které teď mám před sebou a které jsou relevantní pro příští rok 2011, zkouška z˙českého jazyka závazná pro všechny se má skládat podle toho, jak si to ten student navolí, ze čtyř až ze sedmi částí a ta profilová tam bude vždycky představovat jenom jednu tu část. Navíc celé je to postaveno tak, že vysoké školy tu profilovou část nebudou brát vůbec v˙úvahu. A navíc ta profilová část je zbytečná, protože standardizovaná je přece ústní i písemná zkouška již dnes.

Moderátor (Jan Bumba):
Promiňte, pánové, ale aby to bylo taky srozumitelné pro posluchače. Pane Malino, ta vaše petice se jmenuje Učitelé pro kvalitní maturitu. Pokud kvalitu nezajistí ta státní maturita, jak ji zajistí jednotlivé školy?

Host (Tomáš Malina):
Ale vždyť přece na školách se pracuje podle státem schválených školních vzdělávacích programů, které odpovídají centrálním direktivám. Učitelé mají státní zkoušku na státem akreditovaných vysokých školách. Těch pojistek je tam celá řada.

Moderátor (Jan Bumba):
Takže neznamená to, že školy mohou požadovat v˙zásadě odlišnou úroveň znalostí při maturitách? Všechny už nyní požadují víceméně totéž?

Host (Tomáš Malina):
Víte, problém je v˙tom, že ve školeních k˙nové maturitě se ukázalo, že i když učitel projde tím kolečkem školení, tak ani tehdy není možné zajistit, že učitelé v˙celé republice budou hodnotit třeba písemnou práci alespoň přibližně stejně. Zkoušeli jsme to, absolvovali jsme to a zásadně jsme se rozcházeli. Prostě tady jde o znásilnění přirozenosti toho učitele a to nejde.

Moderátor (Jan Bumba):
Děkuji. Pane Zelený, takže i když budou jednotné maturity, tak jak teď vysvětluje pan Malina, tak zřejmě každá škola to bude hodnotit jinak?

Host (Pavel Zelený):
Tak opět abych posadil poslední informace trošičku do kontextu. To, o čem hovoří pan kolega Malina, tak je český jazyk a literatura, tedy zkušební předmět český jazyk a literatura. Podobně můžeme hovořit o předmětu cizí jazyk v˙mutacích angličtina, němčina, francouzština, španělština a ruština. Všechny ostatní předměty jsou, mají, mají podobnu pouze didaktického testu. Tyto dva předměty, to znamená čeština a cizí jazyk, mají podobu komplexní zkoušky a ta podoba vznikla na základě oprávněné, oprávněných připomínek pedagogů právě českého jazyka a cizích jazyků v˙tom smyslu, že pokud by byly tyto předměty ověřovány pouze didaktickými testy, pak by došlo k˙tomu, že by se výuka na školách zaměřila pouze na dovednosti, které jsou ověřovány testy.

Moderátor (Jan Bumba):
Dobře. Takže jednoduchá otázka. Když bude státní maturita, znamená to, že na všech středních školách bude ta zkouška vypadat a bude hodnocena přibližně stejně?

Host (Pavel Zelený):
Ano, to je naším cílem a to je samozřejmě cílem všech systémů stavěných na, na objektivizovaných metodách ověřování znalostí. Samozřejmě nelze to stavět absolutně to, že pan, pan kolega Malina po několikahodinovém školení má pocit, že to není srovnatelné na úrovni celého systému, tak má pravdu, ale samozřejmě v˙delším časovém horizontu k˙této plošné objektivizaci bezpečně dojde a to jsou zkušenosti zemí...

Moderátor (Jan Bumba):
Pánové, oběma děkujeme. Děkujeme za rozhovor. Pavel Zelený, ředitel Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání, CERMAT, a spoluautor petice proti státním maturitám Tomáš Malina z˙Biskupského gymnázia v˙Českých Budějovicích.