NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Písemná práce z českého jazyka a literatury MZ 2017

10.04.2017

V úterý 11. dubna 2017 se koná písemná práce z českého jazyka a literatury v rámci společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2017.

Zkouška společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury je zkouška komplexní. Pro úspěšné absolvování celé zkoušky je třeba uspět u všech tří dílčích zkoušek, kterými jsou didaktický test, písemná práce a ústní zkouška.
Podrobnější informace k jednotlivým dílčím zkouškám českého jazyka a literatury naleznete v tematicky zaměřeném Maturitním zpravodaji č. 40.

Český jazyk a literatura – písemná práce

Začátek zkoušky: 12:00 hodin.
Čas na výběr z 10 zadání: 25 minut.
Časový limit na vykonání zkoušky: 90 minut (Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají čas navýšen v souladu s platným doporučením Školského poradenského zařízení. Cizinci pobývající v České republice méně než dva roky mají čas prodloužen o 30 minut).
Povolené pomůcky: psací potřeby - modrá nebo černá propisovací tužka (nepoužívat gumovací propisky, bělítka ani jiné korektory - při skenování mohou poškodit text v záznamovém archu), Pravidla českého pravopisu.

Zadání písemné práce z českého jazyka a literatury bude na webových stránkách zveřejněno nejpozději v 18 hodin dne 11. dubna 2017 ZDE.