NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Podzimní maturitní termín se blíží

21.08.2013

Současně s novým školním rokem odstartuje 2. září podzimní zkušební období maturity 2013. Celkem je k podzimnímu období přihlášeno 20 659 žáků, kteří si zapsali 50 096 zkoušek a dílčích zkoušek. 5 915 žáků bude konat maturitu v řádném termínu, 14 427 v opravném a 317 v náhradním termínu.

Maturanti postupně absolvují didaktické testy, písemné práce, ústní zkoušky a praktické zkoušky. Písemné zkoušky společné části, didaktický test a písemné práce, jsou administrovány centrálně a proběhnou na 195 spádových školách v rámci tzv. Jednotného zkušebního schématu. To zveřejnilo ministerstvo školství 12. srpna a jeho podrobnou verzi lze nalézt zde. Ústní zkoušky společné části a zkoušky profilové se konají v termínech stanovených ředitelem kmenové školy.

Pozvánky k podzimní maturitě byly ředitelům škol zpřístupněny v maturitním informačním systému v polovině minulého týdne. Právě od nich je žáci obdrželi v elektronické nebo písemné formě. Z pozvánky k písemným zkouškám se každý maturant dozví, na které spádové škole bude písemné zkoušky společné části konat. Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky začínají 2. září ve 12 hodin zkouškou z matematiky a končí ve čtvrtek 5. září. Zkoušky společné části konané formou ústní zkoušky pak začnou 11. září a končí v pátek 20. září. Od 2. do 20. září budou souběžně probíhat také zkoušky profilové části maturitní zkoušky.

Podzimnímu zkušebnímu období se podrobně věnuje 20. číslo Maturitního zpravodaje. Maturanti si ho mohou zdarma stáhnout  zde nebo na facebookovém profilu Udělám maturitu.

„Chceme touto formou nabídnout žákům maximum informací, praktických rad a doporučení, na co se u zkoušky zaměřit a čeho se naopak vyvarovat. Opakovaně se ukázalo, že právě nedostatečná informovanost může mít výrazně negativní vliv na výslednou úspěšnost maturantů u zkoušky,“ uvedl ředitel CERMATu Jiří Zíka.


Dokončeno bylo v uplynulých dnech také kompletní zpracování dat za jarní zkušební období 2013. Do konce tohoto týdne obdrží krajské úřady dokument „Zpráva o výsledcích maturitní zkoušky 2013 jaro v kraji“, začátkem příštího týdne pak budou mít ředitelé škol k dispozici tzv. „Školní zprávy“.