NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Pozvánky k podzimním písemným zkouškám jsou k dispozici ředitelům škol, portál VPŽ byl zpřístupněn podzimním maturantům

15.08.2014

V pátek 15. srpna 2014 byly ředitelům škol zpřístupněny pozvánky pro žáky k písemným zkouškám společné části v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky 2014. Ředitelé škol mají možnost poslat maturantům pozvánky elektronicky (pakliže mají  e-mailové adresy žáků uvedeny v systému) nebo je žákům předat v papírové formě. Na pozvánce k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2014 žáci naleznou nejen čas, ve který zkoušku konají, ale rovněž zkušební místo, ve kterém budou zkoušku absolvovat. (Seznam všech spádových škol pro podzimní zkušební období MZ 2014 lze stáhnout zde.)

Maturanti mají rovněž možnost nechat si pozvánku k písemným zkouškám společné části odeslat na e-mail přes Výsledkový portál žáka. Tento portál, který Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání úspěšně spustilo pro jarní zkušební období maturitní zkoušky 2014, byl v pátek 15. srpna aktualizován i pro potřeby podzimního zkušebního období. Maturanti, kteří jsou přihlášeni k podzimnímu zkušebnímu období 2014, si tak mohou opět udělovat souhlasy se zasláním příslušných organizačních či výsledkových dokumentů. Jediné, co k tomu potřebují, je autentizační kód VPŽ, který naleznou na výpisu z přihlášky k podzimnímu období maturitní zkoušky 2014, který jim ředitelé škol předali na začátku července 2014.

Výsledkový portál žáka naleznete zde.