NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Pracovní setkání s lektory hodnotitelů českého jazyka a literatury

01.02.2010

Ve dnech 29. a 30. ledna 2010 organizovalo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) ve spolupráci s Národním institutem dalšího vzdělávání (NIDV) pracovní setkání s lektory hodnotitelů českého jazyka a literatury.

Na pracovní setkání se do Prahy sjelo celkem 33 lektorů hodnotitelů českého jazyka a literatury ze všech koutů republiky.

Ředitel CERMATu Pavel Zelený po přivítání a poděkování lektorům za jejich náročnou práci vysvětlil změny v kalendáři maturitní zkoušky a odpověděl na dotazy lektorů.
Manažer aktivity CISKOM Jiří Nekola po přivítání seznámil lektory se změnami organizace odborné přípravy v nadcházejícím období.

Hostem večerní části setkání zaměřeného na problematiku hodnocení ústní zkoušky byla i náměstkyně ministryně MŠMT paní Jana Matesová. Ve svém krátkém vystoupení pozdravila lektory a ocenila jejich práci při přípravě učitelů pro výkon funkcí k zabezpečení nové maturitní zkoušky.

Mimo odbornou část zaměřenou na hodnocení písemné práce a ústní zkoušky předmětu český jazyk a literatura byla část setkání zaměřena na vyhodnocení průběhu odborné přípravy hodnotitelů českého jazyka a literatury a činnosti lektorů. Zástupci CERMATu prezentovali některé úpravy v organizaci maturitní zkoušky a nové funkcionality v e-learningovém vzdělávacím systému.

Organizátoři tímto děkují všem lektorům za účast a přejí jim mnoho úspěchů v jejich náročné práci.