NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Pracovní setkání s lektory hodnotitelů cizích jazyků

25.01.2010

Ve dnech 23. a 24. ledna 2010 organizovalo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) ve spolupráci s Národním institutem dalšího vzdělávání (NIDV) pracovní setkání s lektory hodnotitelů cizích jazyků. 

Do Prahy přijelo celkem 71 lektorů (32 lektorů anglického jazyka, 23 lektorů německého jazyka, 6 lektorů francouzského jazyka, 6 lektorů ruského jazyka a 4 lektory španělského jazyka). Téměř po půl roce se opět osobně setkali lektoři se svými jazykovými koordinátory a dalšími pracovníky CERMATu a NIDV, kteří se starají o organizaci odborné přípravy vybraných funkcí pro zabezpečení nové maturity.

Ředitel CERMATu Pavel Zelený ocenil náročnou práci lektorů, všem poděkoval a přislíbil ze strany CERMATu poskytování trvalé podpory jejich náročné a bohužel dosud ne na všech školách oceňované práce. Manažer aktivity CISKOM Jiří Nekola po přivítání seznámil lektory se změnami organizace odborné přípravy v nadcházejícím období.

Hostem úvodní části jednání byla také ředitelka odboru administrace ESF a rozvojových programů MŠMT paní Miroslava Drahotová.

Obsahem dvoudenního programu byla nejen odborná příprava lektorů pro hodnotitele, ale byl také vyčleněn čas pro vyhodnocení průběhu odborné přípravy hodnotitelů cizích jazyků a činnosti lektorů, pro seznámení s organizací maturitní zkoušky, s kalendářem maturitní zkoušky v roce 2011 a novými funkcemi LMS Moodle (Learning Management System).
Věříme, že setkání bylo pro všechny zúčastněné přínosem. Organizátoři děkují všem lektorům za účast a přejí jim mnoho úspěchů v jejich náročné práci.

Tým CISKOM