NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Pravidla pro podání žádosti o přezkum výsledku či průběhu maturitní zkoušky

12.09.2012

V těchto a dalších dnech již ředitelé škol sdělují maturantům výsledky zkoušek/dílčích zkoušek konaných v podzimním zkušebním obdobím maturitní zkoušky 2012. Pakliže mají maturanti o výsledku či průběhu zkoušky pochybnosti, mají právo podat žádost o přezkum výsledku či průběhu maturitní zkoušky podle § 82 školského zákona č. 561/2004 Sb.

Pokud se maturant žádost o přezkum rozhodne podat, musí dodržet určitá pravidla, zejména to, na jakou adresu žádost zaslat. Pokud maturant zašle žádost o přezkum na adresu CERMATu, který však ze zákona není v těchto věcech rozhodovací institucí, celý proces se tak pro samotného maturanta zbrzdí. Pravidla pro podání a vyřízení žádosti o přezkoumání průběhu a výsledků zkoušky se liší podle toho, o jakou zkoušku jde.

Žádost o přezkum výsledku didaktického testu společné části je možné podat nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se maturant oficiálně dozvěděl výsledek didaktického testu. Žádost se podává písemně na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které žadatele o přezkum vyrozumí do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Adresa:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Pokud chce maturant podat žádost o přezkum výsledku písemné práce či ústní zkoušky společné části nebo proti výsledku profilové zkoušky, musí tak učinit nejpozději do 8 dnů od chvíle, kdy mu byl sdělen výsledek této zkoušky. Písemnou žádost o přezkum v těchto případech zasílá místně příslušnému krajskému úřadu, který o žádosti rozhodne ve 30denní lhůtě.

Při podání žádosti se musí dbát rovněž na to, aby v žádosti bylo uvedeno jméno, příjmení a zejména identifikační číslo maturanta, které zjistí z výpisu přihlášky k maturitní zkoušce nebo z maturitní pozvánky. Doručovací adresa je stejně tak důležitým údajem, aby rozhodovací orgán věděl, kam má rozhodnutí o odvolání zaslat.