NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Předání výsledků didaktických testů ředitelům škol

15.05.2019
Předání výsledků didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání dnes zpřístupnilo ředitelům středních škol výsledky didaktických testů z jarního zkušebního období společné části maturitní zkoušky 2019. Ředitelé škol tyto výpisy předají žákům nejpozději následující pracovní den, tj. 16. května 2019. Žáci si mohou nechat výsledek didaktického testu zaslat e-mailem přes výsledkový portál žáka, kde spolu s výpisem výsledků didaktických testů obdrží také tzv. ohodnocený záznamový arch.

Oficiální klíče správných řešení k jednotlivým didaktickým testům jsou k dispozici ke stažení zde.

Výsledky písemných prací z českého jazyka a cizích jazyků budou předány ředitelům škol nejpozději poslední pracovní den před začátkem konání ústních zkoušek společné části příslušného žáka, nejpozději však 29. května. Ředitel školy následně bez zbytečného odkladu sdělí výsledek žákům. Žáci si mohou nechat výsledek písemné práce zaslat e-mailem přes výsledkový portál žáka, odeslání je však možné až po předání výsledku řediteli školy.

Informace k žádostem o přezkum

V případě, že má žák závažné pochybnosti o správnosti výsledku některé zkoušky nebo dílčí zkoušky, má ze zákona právo podat tzv. žádost o přezkum. Pravidla pro podání a vyřizování žádostí se liší podle toho, o jakou zkoušku se jedná a k podání je potřeba využít příslušný formulář žádosti, který je ke stažení zde.

Žádosti o přezkum didaktických testů se zasílají na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), žádosti o přezkum ostatních zkoušek na místně příslušný krajský úřad.

Nezasílejte žádosti o přezkum do Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermatu). Žádost vám v takovém případě bude vrácena a může se stát, že poté nestihnete žádost na MŠMT či krajský úřad odeslat včas. Vyřízení žádosti o přezkum Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání věcně nepřísluší - Centrum není institucí, která by ze zákona mohla o přezkumech maturitní zkoušky rozhodovat.