NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Předběžné výsledky podzimního termínu maturitní zkoušky 2012

26.09.2012

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Účast

Podzimního termínu společné části maturitní zkoušky 2012 se zúčastnilo 21,2 tis. z celkového počtu 23,1 tis. přihlášených žáků. Neúčast tedy činila 8,8 % přihlášených. Celkem 72 % z toho činily opravné zkoušky, 27 % zkoušky v řádném termínu (tj. ti, co nebyli připuštěni k maturitní zkoušce). Nejvíce zkoušek měli konat žáci z českého jazyka (14,9 tis.), dále pak z matematiky (9,3 tis.), dále z angličtiny (5,5 tis.) a němčiny (1,9 tis.), vše v základní obtížnosti.

Celková úspěšnost/neúspěšnost u zkoušek společné části

Všechny přihlášené zkoušky úspěšně složilo 13,1 tis. žáků, tj. 62 % z těch, kteří ke zkoušce přišli. Čistá neúspěšnost je tedy 38 %, což je ve srovnání s podzimním termínem loňského roku o 6 procentních bodů méně. Od podzimních zkoušek společné části MZ tedy s nepořízenou odešlo 8,1 tis. žáků. Přičteme-li k tomu ještě 1,9 tis. těch, kteří se ke zkoušce nedostavili, podzimní termín skončil nezdarem pro 10 tis. žáků.

Neúspěšnost po jednotlivých předmětech a dílčích zkouškách

Nejvyšší neúspěšnost zaznamenali žáci v matematice základní úrovně obtížnosti. Z celkového počtu 8,5 tis. žáků, kteří zkoušku absolvovali, skončilo 56 % neúspěchem. Neúspěšnost v základní obtížnosti němčiny činila 42 %, u angličtiny to bylo 27 % a z českého jazyka 18 %.

Neúspěšnost žáků, konajících zkoušku, byla v případě českého jazyka základní obtížnosti následující:

 • didaktický test 10,5 % z 5,0 tis. žáků
 • písemná práce 10,0 % z 10,4 tis. žáků
 • ústní zkouška 14,7 % z 7,1 tis. žáků.

V případě zkoušky z anglického jazyka základní obtížnosti činila neúspěšnost žáků konajících zkoušku:

 • didaktický test 12,4 % z 3,1 tis. žáků
 • písemná práce 22,4 % z 2,7 tis. žáků
 • ústní zkouška 17,1 % z 3,3 tis. žáků.

V případě zkoušky z německého jazyka základní obtížnosti činila neúspěšnost žáků konajících zkoušku:

 • didaktický test 34,1 % z 1,0 tis. žáků
 • písemná práce 41,0 % z 1,1 tis. žáků
 • ústní zkouška 25,4 % z 0,8 tis. žáků.

Pořadí dílčích zkoušek podle neúspěšnosti tedy je:

 1. test z matematiky základní obtížnosti 55,7 %
 2. písemná práce z němčiny základní obtížnosti 41,0 %
 3. test z němčiny základní obtížnosti 34,1 %
 4. ústní zkouška z němčiny základní obtížnosti 25,4 %
 5. písemná práce z angličtiny základní obtížnosti 22,4 %.

 

Letmé srovnání s výsledky podzimního termínu MZ v loňském roce

Celková neúspěšnost proti loňskému „podzimu“ klesla o cca 6,3 procentního bodu.

V případě angličtiny se neúspěšnost snížila o 10,7 procentního bodu, v němčině dokonce o 12,2 procentního bodu. Neúspěšnost z českého jazyka klesla o 5,6 procentního bodu. Naopak nárůst neúspěšnosti zaznamenala matematika (+ 3,4 procentního bodu).

Snížení neúspěšnosti v případě cizích jazyků a naopak zvýšení v případě matematiky je zřejmým důsledkem toho, že proti roku 2011 se změnil vzájemný podíl cizích jazyků a matematiky při volbě předmětu 2. povinné zkoušky z loňských cca 40:60 na letošních 45:55.

PROFILOVÉ ZKOUŠKY

Profilové části maturitní zkoušky se v podzimním termínu zúčastnilo 9,8 tis. žáků, dalších 2,3 tis. přihlášených se ke zkoušce nedostavilo. Neúspěšnost těch, kteří se ke zkoušce dostavili, činila 18,2 %.