NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Příprava zadání ústní zkoušky z českého jazyka a literatury

   V souladu s Katalogem požadavků stanoví ředitel školy nejpozději do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná, školní seznam literárních děl a zpřístupní ho žákům. Školní seznam literárních děl musí být sestaven tak, aby umožňoval žákovi dodržet kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce uvedená v katalogu požadavků.

   Ze školního seznamu si v souladu s Katalogem požadavků žák vybírá 20 literárních děl, která se stanou seznamem jeho maturitních zadání. Tento seznam žák odevzdává řediteli školy do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období.

     

     Pracovní listy připravuje předmětová komise školy, která je může zajistit následujícími třemi způsoby:

     a) předmětová komise školy připraví kompletní pracovní list;

     b) předmětová komise školy převezme kompletní pracovní list z banky pracovních listů Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (banka je uložena v knihovně CERTISu);

     c) předmětová komise školy využije pracovní list z banky pracovních listů k vývoji vlastního pracovního listu.