NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Profilová část

Ilustrační obrázek - píšící učitel

Profilová část je plně v kompetenci ředitele školy.

Skládá se:
  • ze 2 nebo 3 povinných zkoušek,
  • z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky.
Profilové zkoušky se mohou konat formou:
  • písemnou,
  • praktické zkoušky,
  • ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí,
  • maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí.

Jedna zkouška může být rovněž kombinací uvedených forem (může se skládat z písemné části a z maturitní práce s obhajobou nebo z praktické zkoušky a ústní zkoušky).

Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu. Skladba i forma profilových zkoušek musí vycházet z profilu daného studijního oboru. Rozhodnutí o parametrech profilové části musí ředitel školy zveřejnit nejpozději 7 měsíců před konáním první profilové zkoušky.

Počet povinných profilových zkoušek stanoví pro každý obor rámcový vzdělávací program (RVP).

Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, když uspěje u všech jejích povinných zkoušek. V případě neúspěchu má žák právo na dvě opravné zkoušky z předmětu, z něhož neuspěl. Žák koná opravnou zkoušku vždy pouze z toho předmětu, z něhož neuspěl.

Dle aktuální maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. § 19 lze nahradit profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky. V souladu s úpravou školského zákona se možnost nahrazení profilové maturitní zkoušky týká těch oborů, pro které ředitel školy stanoví 3 povinné profilové zkoušky. Profilová část maturitní zkoušky z cizího jazyka může být na základě rozhodnutí ředitele školy nahrazena výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti na úrovni B1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Aktuální seznam zkoušek pro rok 2018 je ke stažení na stránkách ministerstva školství ZDE, seznam pro jarní a podzimní zkušební období roku 2019 ZDE.

Vzhledem k tomu, že provedení a parametry profilové části maturitní zkoušky jsou plně v kompetenci konkrétních středních škol, bližší informace lze získat výhradně na příslušné střední škole.