NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Prohlášení ředitele CZVV Martina Macha

06.05.2009

6. května 2009 zveřejnil ředitel Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) Martin Mach, který odpovídá za přípravu nové maturity, prohlášení reagující na kritiku bývalého vedení této instituce a některé poplašné zprávy v médiích.

V reakci na opakované a cílené zpochybňování přípravy a realizace nové maturitní zkoušky v roce 2010 a v souvislosti s mediálními vyjádřeními bývalého vedení Centra pro reformu maturitní zkoušky (CZVV, dříve CERMAT) považuji za důležité zmínit některé skutečnosti, které dosud tisku ani veřejnosti nebyly dostatečně známy.

Přípravy nové maturity se v minulosti dostaly do určitého časového skluzu, jehož důsledky nyní napravujeme. Tento skluz nevznikl během posledních několika měsíců. Realizační týmy CZVV a MŠMT musí operativně řešit řadu problémů, nicméně žádný z nich není takového charakteru, že by znemožňoval úspěšnou realizaci nové maturity na jaře 2010. Největším rizikem pro novou maturitu je její opakované zpochybňování, které vyvolává nejistotu u pedagogických pracovníků, budoucích maturantů i jejich rodičů.

V posledních třech měsících se podařilo dosáhnout významného pokroku ve všech klíčových oblastech. V rámci nastartované efektivní spolupráce mezi CZVV a MŠMT byl připraven finální návrh maturitní vyhlášky. V polovině května budou spuštěny dva velké projekty zaměřené na informační podporu a plošné vzdělávání učitelů k nové maturitě, jejichž příprava začala teprve v lednu. CZVV buduje vlastní informační a komunikační systém využitelný i pro jiné resortní evaluační projekty. Příprava logistické infrastruktury probíhá v časové tísni, nicméně podle pevně stanovených harmonogramů.

Podobně jako jiné velké projekty státní správy je také státní maturita cílem zájmu lobbistických skupin. S tím také souvisí snaha prosadit velmi nákladný systém centrálního dodavatele, který se v řadě charakteristik podobá známému projektu Internet do škol. Tento tlak je zřejmý již od roku 2007, kdy po cílené kampani odstoupil tehdejší ředitel CZVV.

Já tomuto tlaku nemíním ustoupit. Nejspolehlivější informaci o tom, jak jsou připraveny maturitní infrastruktura a personální zázemí, poskytne podzimní generální pilotáž. Lze předpokládat, že MŠMT v případě jakýchkoliv pochybností ohledně spolehlivosti nebo bezpečnosti vybudovaných systémů, přistoupí k adekvátním opatřením.

Za dané situace odmítám vést diskuse o tom, zda státní maturita bude, či nebude v roce 2010 realizována. Povinnost uskutečnit ji je zakotvena ve školském zákoně, stejně jako povinnosti pro CZVV, MŠMT, ředitele škol a další subjekty, které se na její realizaci musí řádně připravit.

Mgr. Martin Mach
ředitel CZVV