NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Projekt CISKOM – Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele a ŠMK rozeslána do škol

28.04.2011
Dne 27. dubna proběhla 5. vlna distribuce Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele (dále jen Osvědčení) pro účastníky odborné přípravy na funkce hodnotitele (HOD) a k zabezpečení společné části maturitní zkoušky. Současně byla rozesílána též Osvědčení certifikovaným školním maturitním komisařům (ŠMK). Rozesílka více jak 1 tisíc Osvědčení do 561 škol proběhla dne 27.4. 2011 viz. tabulka. Podmínkou pro vydání a zaslání Osvědčení pro HOD bylo ukončení e-learningového studia, vypracování domácího úkolu a úspěšné absolvování závěrečné certifikace. ŠMK prošli e-learningem a při prezenčním školení se prakticky seznámili s obsluhou pracoviště DDT (datový digitalizační terminál) a poté absolvovali teoretickou a praktickou část certifikace. Ti účastníci (osloveno celkem 1 453 HOD a 83 ŠMK), kteří neměli připraveno Osvědčení k tisku, byli k tomu dne 13. 4. vyzváni e-mailem, který obsahoval i podrobný návod k přípravě pro tisk. Před vlastním tiskem Osvědčení si ještě každý účastník zkontroloval a potvrdil správnost osobních údajů, které jsou uvedeny v Osvědčení. Ředitel i účastník obdrželi k Osvědčení průvodní dopis se všemi informacemi, jak s Osvědčením nakládat. Zasílána byla Osvědčení pro hodnotitele písemných prací i ústních zkoušek žáků z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk).
 
Kraj Osvědčení nachystáno k tisku do tohoto termínu Distribuce Osvědčení Počet škol  Počet Osvědčení pro HOD Počet Osvědčení
pro ŠMK  
Karlovarský 20. 4. 2011 do 18,00 hod 27. 4. 2011 10  19  2
Jihočeský  20. 4. 2011 do 18,00 hod  27. 4. 2011  29  73  2
Liberecký 20. 4. 2011 do 18,00 hod  27. 4. 2011  22  37  3
Plzeňský  20. 4. 2011 do 18,00 hod 27. 4. 2011  32  76  1
Jihomoravský 20. 4. 2011 do 18,00 hod 27. 4. 2011  65  140  4
Pardubický 20. 4. 2011 do 18,00 hod  27. 4. 2011  23  30  6
Olomoucký 20. 4. 2011 do 18,00 hod 27. 4. 2011  22  49  3
Praha 20. 4. 2011 do 18,00 hod 27. 4. 2011  111  228  6
Středočeský 20. 4. 2011 do 18,00 hod 27. 4. 2011  60  96  4
Královéhradecký 20. 4. 2011 do 18,00 hod  27. 4. 2011  29  57  2
Vysočina  20. 4. 2011 do 18,00 hod 27. 4. 2011  25  46  2
Zlínský  20. 4. 2011 do 18,00 hod 27. 4. 2011  29  57  4
Moravskoslezský 20. 4. 2011 do 18,00 hod  27. 4. 2011  60  103  5
Ústecký   20. 4. 2011 do 18,00 hod 27. 4. 2011  44  103  3
      561 1 114 47
 

Jednalo se o poslední distribuci Osvědčení pro státní maturity 2011. Další distribuce je plánována až na první čtvrtletí roku 2012.