NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Projekt CISKOM – Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele a ŠMK rozeslány do škol

07.04.2011

Od 1. do 6. dubna probíhala 4. vlna distribuce Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele (dále jen Osvědčení) pro účastníky odborné přípravy na funkce hodnotitele (HOD) a k zabezpečení společné části maturitní zkoušky. Současně byly rozesílány též Osvědčení certifikovaným školním maturitním komisařům (ŠMK). Rozesílka více jak 5,5 tis. Osvědčení do 1 117 škol proběhla postupně po jednotlivých krajích viz. tabulka. Podmínkou pro vydání a zaslání Osvědčení pro HOD bylo ukončení e-learningového studia, vypracování domácího úkolu a úspěšné absolvování závěrečné certifikace. ŠMK prošli e-learningem a při prezenčním školení se prakticky seznámili s obsluhou pracoviště DDT (datový digitalizační terminál) a poté absolvovali teoretickou a praktickou část certifikace. Ti účastníci (osloveno celkem 2 321 HOD a 282 ŠMK), kteří neměli připraveno Osvědčení k tisku, byli k tomu dne 17. 3. vyzváni e-mailem, který obsahoval i podrobný návod k přípravě pro tisk. Před vlastním tiskem Osvědčení si ještě každý účastník zkontroloval a potvrdil správnost osobních údajů, které jsou uvedeny v Osvědčení. Ředitel i účastník obdrželi k Osvědčení průvodní dopis se všemi informacemi, jak s Osvědčením nakládat. Zasílána byla Osvědčení pro hodnotitele písemných prací i ústních zkoušek žáků z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk).

Kraj Osvědčení nachystáno k tisku do tohoto termínu Distribuce Osvědčení Počet škol  Počet Osvědčení pro HOD Počet Osvědčení
pro ŠMK  
Karlovarský 25. 3. 2011 do 18,00 hod 1. 4. 2011 27  86  13
Jihočeský  25. 3. 2011 do 18,00 hod  1. 4. 2011  66  244  44
Liberecký  25. 3. 2011 do 18,00 hod  1. 4. 2011  42  175  25
Plzeňský  25. 3. 2011 do 18,00 hod  1. 4. 2011  52  254  51
Jihomoravský 25. 3. 2011 do 18,00 hod  4. 4. 2011  123  600  86
Pardubický 25. 3. 2011 do 18,00 hod  1. 4. 2011  58  185  36
Olomoucký 25. 3. 2011 do 18,00 hod  1. 4. 2011  76  369  63
Praha 25. 3. 2011 do 18,00 hod  4. 4. 2011  168  817  140
Středočeský  25. 3. 2011 do 18,00 hod  5. 4. 2011  116  499  81
Královéhradecký 25. 3. 2011 do 18,00 hod  6. 4. 2011  64  229  45
Vysočina  25. 3. 2011 do 18,00 hod  6. 4. 2011  50  211  32
Zlínský  25. 3. 2011 do 18,00 hod  6. 4. 2011  64  191  48
Moravskoslezský  25. 3. 2011 do 18,00 hod  5. 4. 2011  123  530  101
Ústecký   25. 3. 2011 do 18,00 hod  5. 4. 2011  88  338  61
      1 117 4 728 826 
 

Poslední distribuce Osvědčení jak pro hodnotitele, tak pro ŠMK před MZ 2011 je plánována na konec dubna 2011. O přesném termínu budeme předem informovat.
Další distribuce Osvědčení se bude konat až v roce 2012.