NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Projekt CISKOM – školám byla rozeslána Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele

30.06.2010

V druhé polovině června proběhla první vlna distribuce Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele (dále jen Osvědčení) pro účastníky odborné přípravy na funkce k zabezpečení společné části maturitní zkoušky. Distribuce více jak 14 tis. osvědčení proběhla do 1 139 škol postupně po jednotlivých krajích (viz tabulka). Podmínkou pro vydání a zaslání Osvědčení bylo ukončení
e-learningového studia, vypracování domácího úkolu a úspěšné absolvování závěrečné certifikace. Před vlastním tiskem Osvědčení si ještě každý účastník zkontroloval a potvrdil správnost svých osobních údajů, které jsou uvedeny na Osvědčení.

Kraj Certifikace a kontrola osobních údajů provedena do dne včetně Distribuce Osvědčení Počet škol  Počet Osvědčení
Karlovarský 16. 6. 2010 17. 6. 2010 30 395
Ústecký 16. 6. 2010 17. 6. 2010 85 938
Liberecký 17. 6. 2010 21. 6. 2010  46 562
Plzeňský 17. 6. 2010 21. 6. 2010 51 675
Zlínský 17. 6. 2010 21. 6. 2010 67 863
Moravskoslezský 20. 6. 2010 22. 6. 2010 136 1 935
Vysočina 20. 6. 2010 22. 6. 2010 60 823
Olomoucký 20. 6. 2010 22. 6. 2010 80 1 023
Praha 21. 6. 2010 23. 6. 2010 151 1 888
Středočeský 21. 6. 2010 23. 6. 2010 94 819
Pardubický 21. 6. 2010 23. 6. 2010 68 755
Jihomoravský 22. 6. 2010 24. 6. 2010 124 1 611
Jihočeský 22. 6. 2010 24. 6. 2010 82 976
Královehradecký 22. 6. 2010 24. 6. 2010 65 817
      1 139 14 080
 

Osvědčení byla zasílána pro hodnotitele písemných prací i ústních zkoušek žáků z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk).

Ke konci června bylo vydáno také 9 400 Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele. Osvědčení pro tuto funkci si účastníci mohou tisknout sami přímo ze vzdělávacího systému LMS.