NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Projekt KROK má první krůčky za sebou

30.04.2009

Projekt KROK, jehož cílem je proškolit požadované cílové skupiny (role) pro úspěšnou realizaci maturitní generálky v roce 2009, má první krůčky za sebou.
Intenzivní práce CERMATu na obsahu celého vzdělávání společně s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV), který se zabývá přípravou a organizací obou forem školení, tj. prezenčního pro management škol a on-line pro zadavatele a školní maturitní komisaře, je prvotní nezbytnou podmínkou k úspěšné realizaci maturitní generálky a následně i nové maturitní zkoušky (MZ).
Bylo ukončeno výběrové řízení na pozice lektorů a tutorů (20 lektorů a 22 tutorů), bez nichž by projekt nebyl v plánované době realizovatelný. Ve dnech 16. a 17. dubna proběhlo ve Vzdělávacím a konferenčním centru v Telči první setkání části lektorů, pracovníků CERMATu a NIDV. Program, zaměřený na odladění podkladů pro přípravu lektorů, kteří budou od poloviny května proškolovat management škol, byl velmi náročný, jak svým obsahem, tak i časově. Přes složitost a různorodost diskutovaných témat i odlišnost názorů na některé oblasti organizace a provádění nové maturity, mělo celé jednání konstruktivní a vstřícný charakter. Pracovníci CERMATu se zaměřili na objasnění organizace a průběhu všech etap nové maturitní zkoušky vyplývajících ze školského zákona a návrhu připravované Vyhlášky.
Naprosto nedocenitelné pro přípravu materiálů a úpravu časového schématu organizace státní MZ byly praktické zkušenosti lektorů – ředitelek a ředitelů vybraných středních škol.
Pracovníci CERMATu a NIDV by rádi i touto cestou poděkovali zúčastněným lektorům za jejich konstruktivní přístup k pracovnímu setkání a ochotu podělit se o své praktické zkušenosti.
Všichni zúčastnění a celý realizační tým projektu KROK věří, že i následující aktivity přinesou stejně příznivou odezvu u odborné pedagogické veřejnosti.

V současnosti vrcholí přípravy na další pracovní jednání s lektory, které je plánováno na počátek května v Hluboké nad Vltavou.
Bližší informace k projektu KROK se nacházejí na webových stránkách www.nidv.cz (sekce Aktuality, článek ze dne 14. 04. 2009 s názvem Popis projektu KROK).