NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky byly zpřístupněny školám

16.06.2014

Všem 1 174 školám, jejichž žáci konali v letošním jarním zkušebním období společnou část maturitní zkoušky, byly zpřístupněny protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky.

Protokol se výhradně týká výsledků společné části maturitní zkoušky a je velmi podrobný. Výsledky z jednotlivých zkoušek a dílčích zkoušek jsou zde vyjádřeny v procentních bodech a v percentilovém pořadí.

Percentilové umístění = Percentilové umístění poskytuje přehledným způsobem porovnání žáka s ostatními. Uvádí se podíl (v procentech) žáků v daném souboru (všichni žáci, kteří zkoušku konali), kteří dosáhli horšího výsledku (tj. 100 = nejlepší umístění, 0 = nejhorší umístění).
Percentil je číslo uvádějící na 100% stupnici pořadí mediánu skupiny žáků, kteří zkoušku konali se stejným skóre.

Z hodnoty percentilového pořadí lze vyčíst, jak se žák svým výkonem u dané zkoušky umístil na pomyslném žebříčku všech maturantů, kteří konali stejnou zkoušku. Jestliže je hodnota percentilového pořadí u zkoušky například 72, znamená to, že:

  • lepšího výsledku než žák u této zkoušky dosáhlo 28 % (100 – 72) všech maturantů, kteří konali stejnou zkoušku.
  • horšího nebo stejného výsledku dosáhlo 72 %.