NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Publikace a semináře pro učitele českého jazyka a cizích jazyků

28.04.2009

Na všechny střední školy poskytující vzdělávání ukončené maturitní zkouškou byly dne 24. 4. 2009 odeslány materiály k projektu konzultačních seminářů – KOS, tedy ke komplexním zkouškám z českého jazyka a literatury a cizích jazyků. Jedná se o informační publikace s přílohami (včetně DVD), které jsou určeny pro učitele „jazykáře“. Materiály blíže seznámí učitele těchto předmětů s pojetím komplexní zkoušky v nové maturitní zkoušce. V elektronické podobě si můžete publikace i s přílohami stáhnout zde. V návaznosti na obdržené publikace začnou od 15. 5. 2009 probíhat konzultační semináře, které jsou pro učitele jazyků zdarma a jsou dobrovolné. Předpokladem a jedinou podmínkou účasti je prostudování zaslaných materiálů. Organizaci seminářů budou zajišťovat krajská vzdělávací zařízení. Semináře se budou konat ve všech krajích a budou trvat 3 hodiny (tj. 4 vyučovací hodiny). Bližší informace o projektu obsahuje sekce Vzdělávání pedagogů, konkrétně pak její složka Konzultační semináře, kde naleznete i kontakty na jednotlivá krajská vzdělávací zařízení a publikace s přílohami ke stažení.