NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Reakce CERMATu na texty otištěné v pátečním vydání LN pod souhrnným názvem „Jak dopadly maturity“

26.10.2012

CZVV - CERMAT se distancuje od textu pod názvem „Jak opravdu dopadly maturity a kde se učí nejlépe?“, který ve svém dnešním vydání zveřejnily Lidové noviny.

CERMAT poskytl redakci LN data o výsledcích žáků /škol u maturitní zkoušky (tzv. „maturitní žebříček“) na základě souhlasu ministra školství ze dne 21. srpna 2012 s upozorněním, že žadatel – v tomto případě redakce LN – nese plnou zodpovědnost za zpracování, vyhodnocení a interpretaci obdržených dat se všemi právními důsledky, které z tohoto jednání vyplývají.

Přestože redakce LN inzerovalo páteční a sobotní „maturitní vydání“ včetně televizní reklamy od počátku týdne, o vyjádření CERMAT požádala až ve čtvrtek 25. října po 17. hodině. Přestože pověřený ředitel CERMATu Jiří Zíka na tuto žádost okamžitě reagoval, v dnešním vydání se objevila pouze jedna věta vytržená z kontextu celého znění vyjádření. Pro úplnost uvádíme celý text a krátkou reakci na některá tvrzení uvedená v úvodním článku.

„Podklady pro publikaci kontroverzních „top 10“ v roce 2011 byly zpracovány na základě zadání mimo rámec standardních procesů registru výsledků maturitní zkoušky. Byly pouze výsledkem „pokusu“ o nalezení jakési relace mezi úspěšností v základní a vyšší úrovni obtížnosti a jako takové neměly být nikdy publikovány bez důkladného odborného komentáře. Ukázalo se, že pro takové srovnání nejsou relevantní podklady a že ani jiný jednoduchý či složitý mechanismus, není s to poskytnout důvěryhodnou, akceptovatelnou hodnotu, na jejímž základě by bylo možné s plnou odpovědností prohlásit, že umíme porovnat kvalitu vzdělávání ve školách jen nad daty z maturitní zkoušky. Jen na dokreslení obtížnosti takového úkolu je potřeba si uvědomit, že do případného algoritmu by muselo být zahrnuto mnoho dalších parametrů, jako např. poměr nepřítomných ke konajícím s vážením významnosti důvodu nepřítomnosti, a další ještě mnohem hůře kvantifikovatelné údaje. Osobně považuji vytváření jakýchkoli „žebříčků škol“ jen nad daty z maturitní zkoušky za irelevantní a nezodpovědné.“

„Není pravdou, že by stát tajil maturity. Školy i kraje získávají velmi podrobné, strukturované zprávy. Tvrzení, že, cituji „u letošních písemných prací z češtiny zase hodnocení CERMATu zavánělo svévolí“ je přinejmenším populistické a velmi poškozuje dobré jméno kvalifikovaných a poctivě pracujících hodnotitelů. S tímto přístupem bychom pak mohli s úspěchem říci, že jakékoli hodnocení prováděné lidmi zavání svévolí. Obdobně pak tvrzení, že zhoršené výsledky v matematice vyšší úrovně obtížnosti jsou důsledkem obtížnějšího testu, je zkreslené. Výsledky byly po zjištění disproporce časové náročnosti testu harmonizovány na srovnatelnou úroveň. Příčiny zhoršení výsledků je tedy třeba hledat jinde, a to zejména ve výrazném rozdílu struktury žáků, kteří si tuto zkoušku zvolili. Jen z tohoto mála je jasné, jak důležité je opravdu velmi obezřetné nazírání na zveřejněná data. V jejich posuzování je skryto významné nebezpečí chybné interpretační logiky.“

Jiří Zíka, pověřený řízením CZVV - CERMAT