NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Reakce MŠMT na článek Projekt státních maturit je špatný, zjistil audit (Aktuálně.cz)

02.09.2009

MŠMT se touto cestou ohrazuje proti manipulaci a překrucování faktů, kterých se ve svém článku dopouští redaktorka Veronika Rodriguez. Protože si čtenáři na základě uvedeného článku mohli vytvořit zcela mylný dojem, uvádíme touto cestou věc na pravou míru.
 
Už nadpis článku Projekt státních maturit je špatný, zjistil audit, je absolutně zavádějící. Společnost BDO IT, která byla ministerstvem najata v dubnu 2008 a o které paní redaktorka Rodriguez v článku píše, nedělala žádný audit - koneckonců to ani není auditorská firma. Jejím úkolem bylo pouze posouzení návrhů logistického modelu a projektů technologické infrastruktury logistického zajištění maturitní zkoušky. Posouzení těchto dokumentů provedla také expertní skupina MŠMT.
 
Veškeré závěry a doporučení BDO IT i expertní skupiny MŠMT byly následně akceptovány a zohledněny vedením MŠMT (bývalým ministrem Ondřejem Liškou) už v roce 2008.
 
Paní redaktorka Rodriguez dále naprosto vytrhla z kontextu některá vyjádření ředitele CERMATu Pavla Zeleného. Popisoval v nich různé varianty logistického modelu, které byly v průběhu let 2007-2009 diskutovány v souvislostí s přípravou státní maturity.
 
Ředitel Zelený a ani nikdo z MŠMT paní redaktorce Rodriguez nepotvrdil a nepopsal nové nastavení logistického modelu v případě odkladu státní maturity o jeden rok. Tvrzení paní redaktorky Rodriguez se tak nezakládají na pravdě.
 
Vedení CERMATu obdrželo od MŠMT jasné zadání připravit modifikovanou variantu pro letošní rok.
 
V případě ročního odkladu (varianta 2) pak skutečně bude nutné připravit jiný detailní návrh modelu včetně logistického zabezpečení. Ten ovšem projde před svým schválením silnou odbornou oponenturou.
 
Ministryně Miroslava Kopicová požádá v případě nutnosti vypsání jakýchkoliv výběrových řízení o účast zástupců Transparency International.