NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Reakce MŠMT na článek „Státní maturity ztrácejí podporu zákonodárců“

25.02.2010

Dnešní vydání deníku Právo přineslo zcela nepravdivý, zavádějící a manipulativní článek redaktora Marka Přibila. MŠMT se touto cestou pokouší uvést alespoň některé údaje na pravou míru a zabránit tak dalšímu matení veřejnosti. 

Už samotný nadpis článku „Státní maturity ztrácejí podporu zákonodárců" absolutně neodpovídá tomu, co se odehrálo na včerejším jednání školského výboru Poslanecké sněmovny. Nikdo z poslankyň a poslanců svou podporu státní maturitě nijak nezpochybnil. Ani tvrzení pana redaktora, že „jednotné zkoušky odmítá sociální demokracie" se na jednání výboru nijak neprojevilo. Je přirozené, že členové a členky sněmovního školského výboru měli řadu dotazů k předložené zprávě o stavu příprav, kterou jim MŠMT předložilo. V rámci časových možností byly také tyto dotazy zodpovězeny.
 
Ukázkovou manipulací je tvrzení pana redaktora, že nepřipravenost maturit „přiznal" i ředitel CERMAT Pavel Zelený. Ředitel CERMAT ve skutečnosti pouze řekl, že připravenost státní maturity nemůžeme vztahovat k dnešnímu dni a že samozřejmě zbývá ještě provést některé úkoly, protože generální zkouška nás čeká až na podzim a „ostrá" maturita za více než rok. Podobně „smysluplně" by pan redaktor mohl např. kritizovat, že žák, který se připravuje na zkoušku, je během této doby „nepřipraven".
 
Podobně nesmyslné je i tvrzení, že „chybí klíčová novela". Ve skutečnosti se jedná o novelu čistě technickou, která přípravu maturity a její spuštění nemůže ohrozit. Pan redaktor Přibil to samozřejmě dobře ví, ale protože se mu tento fakt nehodí do jeho předem připraveného katastrofického scénáře, nebere jej v potaz. Stejně opomíjí např. vyjádření člena školského výboru Milana Bičíka, který vysoce ocenil podporu, jíž se státní maturitě dostalo ze strany České konference rektorů. Právě pozitivní postoj vysokých škol je z hlediska významu státní maturity velmi důležitý faktor.
 
Přípravy maturity běží od léta roku 2009 zcela v souladu s harmonogramem a nedochází ke zpožděním. Dlouhodobě nepoctivý přístup pana redaktora Přibila k jeho práci, k faktům a ke čtenářům (což v minulosti konstatoval i Syndikát novinářů ČR) na tom nemůže nic změnit.