NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Reakce na článek ředitelky Gymnázia Čakovice Daniely Hochmanové

07.06.2012

Hodnocení písemných prací z pohledu těch, které si CERMAT pro spolupráci nevybral

Reakce na článek ředitelky Gymnázia Čakovice Daniely Hochmanové

Dlužno předeslat, že tento text vzniká v reakci na článek někdejší spolupracovnice CERMATu. A je dobré oba tyto texty číst s vědomím toho, že vztah mezi oběma subjekty je „organizátor konkurzu na trenéry“ a „účastník konkurzu na trenéry, který kalibrací sice prošel, nebyl ovšem pro roli vedoucího týmu vybrán“.

Jak píše paní Hochmanová, CERMAT skutečně téměř celý školní rok 2011/2012 věnoval intenzivní práci na projektu HOPP – hodnocení písemných prací. Úkolem projektu nebylo uměle vyhlazovat Gaussovu křivku, ale sjednotit hodnotitele v přístupu k hodnocení. Kdo rozumí pojmu Gaussova křivka, rozumí i tomu, že její standardní průběh byl pochopitelně jedním z přirozených efektů kalibrace hodnotitelů.

Bohužel až příliš dobře rozumím tomu, proč paní ředitelka Hochmanová tvrdí, že: „Již na těchto (podzimních) školeních bylo naprosto zřejmé, že celý projekt je scestný. Účastníci školení se lišili ve svých hodnoceních až diametrálně. Za stejnou práci dal jeden 10 bodů, jiný 30 bodů atp.“ Paní ředitelka má pravdu v tom, že k těmto diametrálním rozdílům při hodnocení některých prací v začátku tréninku docházelo. Ale nedodává už, že to bylo v samém začátku hledání způsobu, jak sjednotit hodnocení 30 hodnotitelů u tak subjektivně nahlížených slohových útvarů, jako je například vypravování či subjektivně zabarvený popis. Vedoucí tréninku tím chtěly ukázat, že zatímco se v hodnocení určitých útvarů nebo komunikačních situací hodnotitelé shodují, u jiných může být hodnocení poměrně rozdílené, a právě proto je potřeba v tomto případě zpřesňovat metodiku. To na začátku projektu skutečně bylo.

„V prosinci 2011 proběhly tzv. kalibrační zkoušky budoucích trenérů. Na základě těchto zkoušek byli vybráni trenéři pro následné školení hodnotitelů PP, kteří se ke školení přihlásili,“ píše dále paní Hochmanová. Zatajila ale, že jí osobně místo trenérky nebylo nabídnuto. Téma ostrých diskusí snad tedy není vhodné komunikovat přes média.


Dále se projekt odvíjel bez podílu paní Hochmanové, zdá se ale že za její bedlivé pozornosti a pečlivého monitorování cestou „z doslechu“. Projekt byl svým rozsahem skutečně velkorozměrný, a to především co se množství zapojených hodnotitelů a množství odvedené lidské práce týká. Vše se pochopitelně neodvíjelo bez chyb, postupných korekcí a dílčích termínových zpoždění. To při projektech tohoto rozsahu ani není možné. Chce-li ale někdo z uražené ješitnosti udělat strašáka i pro jiné, samozřejmě píše pouze o tom, co nešlo podle plánu, a účelově zatajuje, jak se daný zádrhel pružně vyřešil.

Za hodnocením písemných prací – a to nejen z českého jazyka a literatury – stojí obrovský kus profesionálně odvedené a intenzivní práce středoškolských učitelů a odborníků z CERMATu, a to jak ve fázi přípravy hodnocení, tak ve fázi ostrého hodnocení maturitních prací. Mnoho učitelů se do projektu nezapojilo, což je naprosto v pořádku. Mnoho učitelů se zapojit chtělo, ale prvním sítem neprošli všichni. Ti, kteří prošli tréninkem až do konce a zvládli projít i certifikační zkouškou, dnes hodnotí. Mají za sebou mnoho dní intenzivní odborné práce a je s politováním, že jejich „kolegyně“ tímto způsobem jejich práci dehonestuje.

Je také politováníhodné, že kalibrovaná hodnotitelka kritizuje postupy, při kterých se zpřesňují zadání pro hodnotitele v začátku samotného hodnocení ostrých písemných prací. Při hodnocení písemných prací se postupovalo naprosto standardně – princip zpřesňování zadání je znám i všem hodnotitelů otevřených úloh v testu. Před samotným hodnocením, kdy testové materiály podléhají utajení, vypracují koordinátoři a metodici pokyny pro hodnotitele, u písemných prací jsou jejich součástí takzvaná očekávání, tj. co od napsaného textu očekáváme. Tyto podklady se zpracovávají na základě pretestů a expertních posouzení. Jakmile se spustí testování ve školách, zveřejní se pokyny hodnotitelům společně se zadáním. V počátcích hodnocení standardně nastává období, kdy se často doplňují pokyny, a to právě také u otevřených úloh didaktických testů. Vždy se totiž objeví nějaké žákovské řešení, které je zadáním umožněno, je správné, ale doposud se tento případ neobjevil. Na takové případy metodici čekají a v tu chvíli doplňují pokyny pro všechny hodnotitele. Fakticky systém funguje tak, že při hodnocení otevřených úloh se hodnotitel nedostane při své práci dál, dokud si nepřečte doplněné pokyny pro danou úlohu, může ale mezi tím hodnotit úlohu, jejíž pokyny se nedoplňují. U hodnocení písemných prací je to obdobné.

Nikdo v CERMATu není tak domýšlivý, že by si troufnul považovat připravené zadání pro hodnotitele za definitivní, aniž by viděl jisté penzum reálných žákovských prací. Nikdo v CERMATu si netroufne nedoplnit pokyny pro hodnotitele, když žákovská tvořivost přijde na způsob ztvárnění zadání, který předem nikoho nenapadl. Ale to ví každý, kdo někdy písemné práce hodnotil. A velmi dobře to vědí i metodičky CERMATu, které jsou sice mladé a v logice toho učily kratší dobu než jejich starší kolegyně z řad středoškolských učitelek (lze-li za krátkou dobu považovat 16 let kantorské praxe na střední škole), ale rukama jim prošly dnes již tisíce písemných prací a jejich poradním týmem jsou středoškolští učitelé s nezpochybnitelnou zkušeností s letitou výukou na různých typech škol… Odbornost se ovšem nedá poměřovat stářím a délkou výkonu zaměstnání… To by měl každý dobrý kritik vědět a měl by se raději této argumentaci vyhnout.

Průběh hodnocení písemných prací si vyžádal hodně odborné práce učitelů a maximální nasazení jejich vedoucích i metodiček CERMATu. Chce-li někdo rozporovat jejich práci, měl by se v první řadě dobře obeznámit s danou problematikou, aby se nemusel stát v zasvěcených okruzích směšným, a možná by měl mít alespoň trochu úcty k žákům, kteří čekají na výsledky hodnocení svých maturitních prací. Když jeden intenzivně pracuje na tom, aby hodnocení byla v pořádku a včas připravena, jen stěží se může bránit nepodloženým tvrzením, jejichž původ a záměr jsou víceméně živeny osobním neuspokojením.

Gabriela Sittová
CERMAT
Vedoucí pracovník projektu HOPP