NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Rozhovor se zástupcem ředitele Open Gate Petrem Chárou

František LUTONSKÝ, moderátor:
Dobrý den, vítejte u Interview ČT24. Státní maturity jsou za námi, ale ještě ani pořádně neskončily pro celý maturitní ročník a už se znovu objevují úvahy o jejich změně, o tom, že by měla být zkouška jednostupňová, o povinné matematice, o změnách v zadání a také celkovém pojetí. Do toho navíc ministerstvo školství představilo i standardy pro páté a deváté třídy. A naším hostem v Interview ČT24 je dnes Petr Chára, zástupce ředitele Základní školy a gymnázia Open Gate. Dobrý den.

Petr CHÁRA, zástupce ředitele, Open Gate:
Hezký dobrý večer.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Vy jste představitelem zřejmě nejdražší školy v České republice.

Petr CHÁRA, zástupce ředitele, Open Gate:
Neřekl bych.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Jedné z nejdražších škol v České republice. Když jsem se díval na žebříček úspěšnosti maturit, tak vaše škola se nachází na jedenáctém místě. Je to úspěch, nebo je to neúspěch, nebo se tím vůbec nezabýváte?

Petr CHÁRA, zástupce ředitele, Open Gate:
Tak, po pravdě řečeno, se tím moc nezabýváme, protože náš vzdělávací program je postaven trošku na jiných prioritách. My jsme škola, která má veškerou výuku na vyšším gymnáziu v angličtině. Jsme certifikovaná autorizovaná škola, která poskytuje program International Baccalaureate, to znamená, že studenti skládají mezinárodní maturitu, a to je pro ně priorita. V tomhle roce jsme byli ve velmi zvláštní situaci, respektive naši studenti byli ve velmi specifické situaci, protože skládali tu mezinárodní maturitu. A protože v Čechách začínala ta nová česká v nové podobě státní maturita, tak skládali i tu českou maturitu. Já předpokládám, že od příštího školního roku už tomu tak nebude a že naši studenti v drtivé většině budou skládat pouze maturitu mezinárodní a ta bude uznávána českým ministerstvem jako na té národní úrovni.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Jako že úplně prostě česká státní maturita vás vůbec nebude zajímat.

Petr CHÁRA, zástupce ředitele, Open Gate:
Tak ten model, to by bylo samozřejmě úplně optimální pro naše studenty, protože pokud si to představíte, tak naši maturanti letošní skládali mezinárodní maturitu ze šesti předmětů v angličtině, to skládali celý květen a pak skládali tu českou. To znamená, pro ně a vzhledem k tomu, že většina z nich jde do zahraničí, hlavně do anglosasky mluvících zemí, tak pro ně ta česká měla trošku menší význam. Navíc ještě vzhledem k tomu, že česká maturita není vstupenkou na vysoké školy, tak to byl pouze prostředek nebo nebyl to jejich cíl pochopitelně. Samozřejmě že ji chtěli složit, samozřejmě že ji chtěli složit asi dobře, ale když se ptáte na spokojenost mě jako představitele školy, tak podstatné pro mě je jejich spokojenost s jejich výsledky. K tomu studenty vedeme. Jak jsem já spokojený, ani tak není podstatné. Podstatné je...

František LUTONSKÝ, moderátor:
Studenti byli spokojeni?

Petr CHÁRA, zástupce ředitele, Open Gate:
Já si myslím, že všichni byli spokojeni.

František LUTONSKÝ, moderátor:
A co třeba rodiče? Teď si dokážu představit, že když zaplatím nějakého půl milionu korun ročně, tak ale vy jste byli vlastně druhá soukromá škola.

Petr CHÁRA, zástupce ředitele, Open Gate:
Záleží, jaký je ten váš cíl nebo cíl... Samozřejmě ten mladý člověk, mladá dáma, mladý muž, jemuž je 19 let, mnohdy i 20 let, když skládá u nás maturitní zkoušku na rozdíl od jiných zemí, a ten má nějaký cíl. Tím cílem velmi často samozřejmě na gymnáziu je pokračování ve studiu. A protože cílem většiny našich studentů je pokračování v zahraničí a ti studenti uspěli a pokračují v zahraničí, tak ta zkouška mimo jiné je jedna z dílčích zkoušek, což byla česká státní maturita. Pro mě zas neměla ten zásadní význam, protože pro přijetí na ty školy, které si vybrali, měla zásadní význam ta mezinárodní.

František LUTONSKÝ, moderátor:
A ta státní maturita v té české formě, tak ukázala vám vůbec něco, jako že to je... Jaká je to zkouška podle vašeho názoru, když jí vůbec nepřikládáte žádný význam a když v podstatě z toho systému chcete úplně odejít?

Petr CHÁRA, zástupce ředitele, Open Gate:
Tak já bych to jenom poopravil. My umožňujeme studentům, aby si skládali buď - anebo. V letošním roce to bylo obojí, předpokládáme, a ještě to stále není rozhodnuto, že od příštího roku to bude buď - anebo. Ten student, znovu říkám, je dospělý, on se může ve své podstatě rozhodnout, že bude dělat obě, pokud bude chtít, pokud budou chtít jeho rodiče, a záleží na tom, kam a kde potom bude pokračovat.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Jenom taková vsuvka. Vaši studenti to zvládli, obojí maturity v podstatě v tuhle chvíli. Všichni? Nebyla tam nějaká výjimka?

Petr CHÁRA, zástupce ředitele, Open Gate:
Tak ta mezinárodní maturita, musím říct, že ta úroveň je trošičku někde jinde. Souvisí to s tím, že jsou to všechno Češi, čeští studenti, vzdělávali se poslední čtyři roky, protože my jsme škola, která vznikla před šesti lety, takže oni tam nebyli celý ten cyklus. Vzdělávali se v angličtině, takže někteří studenti mají naprosto vynikající i v tom celosvětovým měřítku, ty taky jdou na ty nejprestižnější univerzity, a někteří studenti, myslím, že jsou, že očekávali i lepší výsledek. Ale tak to zase záleží...

František LUTONSKÝ, moderátor:
To tak v životě bývá.

Petr CHÁRA, zástupce ředitele, Open Gate:
Přesně tak, přesně tak.

František LUTONSKÝ, moderátor:
A státní maturita jako taková, abych teda zopakoval tu svoji otázku, má smysl, nemá smysl? Vy jste říkal, že chcete od příštího roku ji v podstatně úplně opustit.

Petr CHÁRA, zástupce ředitele, Open Gate:
Smysl rozhodně má. My jsme zastánci jednotné maturitní zkoušky a zase to vychází z těch mezinárodních principů. Naši studenti nebo dneska studenti samozřejmě v České republice skládají tedy stejnou zkoušku. Stejně jako naši studenti, když skládají tu mezinárodní maturitu, tak ji skládají stejně v Kolumbii, v Americe, v Kanadě. Je to jednotný, to znamená, ta, ten nějaký důsledek toho se může nějakým způsobem měřit. Ale protože na rozdíl od české maturity ta mezinárodní maturita je vstupenkou na vysoké školy, které jasně říkají, jaký můžete mít výsledek pro to, abyste byl přijat na tu nejprestižnější, jaký do té top 100, top 200, top 300 a tak dále, což vidíte, že v české zatím ještě není. Tak to myslím, že jí trošičku chybí, ale jinak jsme zastánci jednotného systému.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Tak ono to můžeme ukázat teda i na tom mezinárodním srovnávání. Já jsem našel v podstatě nějakou desítku nejčastějších výhrad vůči státní maturitě. Jedna z těch výhrad byla, že to celé trvá strašně dlouho. Ten proces zkoušení, že to je od dubna v podstatě až do konce června, navíc studenti neznají výsledky. Je tohle pro vás argument? Nebo jak to vypadá na té, ta mezinárodní maturita?

Petr CHÁRA, zástupce ředitele, Open Gate:
To si myslím, že ne ... Je to samozřejmě logisticky složitá záležitost. Jde o 1300 škol a na druhé straně v tom porovnání, když dělají jednotnou maturitu v zemi, která má šestkrát, sedmkrát víc obyvatel, než máme my, když dělají SAT testy v Americe, kde těch studenti je deseti, patnáctinásobně víc, tak to taky pochopitelně zvládnou, takže jako nevidím to jako problém. Musím říct i na jaksi obranu, ale pochválit CERMAT, všechno fungovalo, tak jak mělo. Já myslím, že to organizačně nebyl žádný problém. Všechno by se dalo samozřejmě zlepšit. To je, byl to první výkop, je dobře, že přišel a teď je samozřejmě otázka, jak dál se to bude vyvíjet, jestli pan ministr Dobeš, myslím, že nedávno v nějakém interview říkal, že chtějí přejít do elektronické cesty, aby nechodily testy poštou a podobně, v balících, s bezpečnostní agenturou, s bodyguardy, to bylo trošičku úsměvné, protože například u té mezinárodní maturity nám prostě testy přijdou poštou a ředitel je otevře 5 minut předtím, než ta zkouška začne, protože to je ředitel školy a předpokládá se, že je čestný a poctivý.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Je to moc drahé, v podstatě se to neosvědčilo nebo jinými slovy, je tam špatný poměr cena - výkon. Jako to, že na učilištích mají žáci jiné znalosti a jinou úroveň, tak to se asi vědělo, to nepotřebujeme testovat státními maturitami, to je taky další argument, s tím byste v podstatě tedy souhlasil?

Petr CHÁRA, zástupce ředitele, Open Gate:
Já kdybych... Nejsem zodpovědný za státní maturity, ale kdyby se mě asi někdo ptal na názor, já bych to opravdu rozlišoval. Ta naše snaha tvářit se, že teda ta maturita je stejná, že vzdělávací proces na gymnáziu a na středním odborném učilišti je stejný, prostě to pravda není. A myslím, že to vychází trošičku z naší posedlostí té potřeby mít tu maturitu. Já mám pocit, že u spousty profesí, které všichni potřebujeme, kterých si vážíme, jsou úplně jiné hodnoty, než jestli autoklempíř ví, kdo napsal Madam Bovaryovou.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Takže jinými slovy, maturita není potřeba na učebních oborech? Nebo byste nechal ty dvě úrovně té maturitní zkoušky?

Petr CHÁRA, zástupce ředitele, Open Gate:
Rozhodně bych zachoval dvě úrovně, to rozhodně. Když zase to porovnám tedy s tím, jak je to v zahraničí, tak i v Británii jsou A levely a A2 levely, i v iBeam si volíte vyšší a standardní úroveň, takže já mám pocit, že nemá smysl zase jaksi vymýšlet něco specifického, pokud...

František LUTONSKÝ, moderátor:
A to sice ano, ale k čemu to vlastně ve finále v těch českých podmínkách je v okamžiku, kdy tady ta maturita ani není zárukou nebo vstupenkou na tu vysokou školu?

Petr CHÁRA, zástupce ředitele, Open Gate:
Tak to je asi otázka pro ty, kteří ji chtěli zavíst. Já mám pocit, že asi se vycházelo opravdu z toho, že není žádná kontrola. Není žádná kontrola, ministerstvo školy sice povoluje, kraje je zřizují, ale protože není možné asi dosáhnout toho, aby se některé školy zavřely, tak bych to spíš viděl... Já myslím, že maturita se nekonala proto, abychom zjistili, že gymnázia budou mít nejlepší výsledky. Ale možné je, že se konala proto, aby se v některých krajích snáz uzavíraly nebo slučovaly školy, které buď nejsou potřebné nebo ten trh je nechce, mají málo studentů, stojí moc peněz.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Teď vy to taky můžete posoudit, protože jste měli několik ročníků, které skládaly v podstatě tu ještě ne státní maturitu, tak snížila se v tuhle chvíli úroveň té zkoušky jako takové, když mluvíme o státních maturitách? Došlo k degradaci na některých těch školách?

Petr CHÁRA, zástupce ředitele, Open Gate:
To já bych rozhodně neřekl. Podívejte se, když naši kolegové cizinci viděli českou maturitu v tom, v těch předcházejících ročnících, tak byli opravdu šokováni, protože když zaručení objektivity, kdy maturita probíhá na škole před těmi vašimi pedagogy, před vaším ředitelem, byť sice před předsedou maturitní komise, je samozřejmě mnohem nižší než jednotný test, který se jinde vyhodnocuje, tak to pochopitelně je posun k objektivitě. Jestli studenti, kteří by byli dobří v té maturitě předchozí nebo v té současné, by měli jiné výsledky, to si nemyslím. Ti nejlepší budou vždycky nejlepší, a ti, co měli problém, by měli problém.

František LUTONSKÝ, moderátor:
No, a teď, bude důsledek zavedení státních maturit to, že bude v podstatě degradováno středoškolské vyučování, jako že všichni budou dělat proto, aby v podstatě dotáhli ty studenty k maturitě, navíc už budou tak plus minus známy ty testové, testovací otázky, tam asi není moc co dál vymýšlet.

Petr CHÁRA, zástupce ředitele, Open Gate:
Tak to záleží samozřejmě na tom, jak pedagogové a školy pojímají vzdělávací proces. U nás k tomu rozhodně nedojde a myslím si, na řadě škol máme řadu kolegů, k tomu také nedojde. To, jak vedeme studenty, to, co si myslíme, že vzdělávání je, není o přípravě k nějakému testu. To je jedna z mnoha překážek možná pro ty studenty na té cestě, ale rozhodně to není cíl.

František LUTONSKÝ, moderátor:
No, a dá se to popsat, jak se teda liší v podstatě výuka nebo k čemu vy formujete, jak směřujete vaše studenty oproti "běžné" škole? Teď takovému běžnému státnímu gymnáziu, ne výběrovému. Jako v čem je ten hlavní rozdíl třeba ve výuce?

Petr CHÁRA, zástupce ředitele, Open Gate:
Tak určitě se to samozřejmě popsat dá. Já bych jenom rád jaksi poopravil běžné státní školy. My jsme česká škola, samozřejmě nejsme úplně běžná škola, jsme trošičku unikátní v mnoha ohledech, nejenom v tom samotném vzdělávacím procesu. Já bych tady řekl jednu věc, abych neříkal fráze, protože ten formát a čas není tak dlouhý, ale přesto se toho dotknu. Pro nás je hrozně důležitý ten proces, ten se totiž jmenuje výchovně vzdělávací. A pro nás to výchovně je 50 procent.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Tak máte to říct na prvním místě.

Petr CHÁRA, zástupce ředitele, Open Gate:
Tak to, to si myslím, že je zásadní, máme na to samozřejmě trošku jiné podmínky i trošku jinak je koncipovaná škola a prolíná se to samozřejmě tím vzděláním. To znamená, my chceme, aby náš absolvent kromě toho, že je tedy vzdělán, kromě toho, že si může plnit své sny, tak aby z něho byl, když to řeknu tedy velmi nadneseně, čestný poctivý člověk, který může svět měnit k lepšímu, protože to je i motto samotných IB programů. Vím, že to zní jaksi jako ideál, ale k tomu ideálu se prostě snažíme dospět, byť ho vždycky nedosáhneme.

František LUTONSKÝ, moderátor:
No, a teď, tak to je docela zajímavé se nad tím zamyslet, protože vy v podstatě studenty testujete na mezinárodní maturitu a na českou státní maturitu v tuhle chvíli, což jsou zkoušky, které sice ukáží nějaký rozsah asi znalostí a dovedností, ale asi neposoudí toho studenta kompletně a komplexně.

Petr CHÁRA, zástupce ředitele, Open Gate:
Tak to se trošičku mýlíte, protože u té mezinárodní maturity, tam ta složka je. Součástí toho, abyste obdržel mezinárodní diplom, totiž není pouze složit zkoušky z dílčích předmětů, z těch šesti, o nichž jsem hovořil, ale abyste ten diplom obdržel, tak musíte splnit ještě další tři podmínky. Já nebudu zabíhat úplně do detailů, ale jedna z těch podmínek je splnit podmínky programu, který se jmenuje ve zkratce CAS - Creativity, Action, Service a tam je právě to Action a Service. To znamená, vy něco děláte pro společnost, vy něco děláte pro komunitu a nějakým způsobem se zamýšlíte nad mezigenerační solidaritou, nad vztahem bohatých a chudých zemí a tak dále. A v tom musíte plnit nějaké podmínky a bez toho splnění těchto podmínek...

František LUTONSKÝ, moderátor:
Konkrétně co? To je nějaká práce pro společnost, neziskový sektor a...

Petr CHÁRA, zástupce ředitele, Open Gate:
Ano, velmi často dobrovolnictví, což je nejsnáze realizovatelné. Zrovna dnes třeba jsme domlouvali s kolegy z jedné indické školy z Bombaje, že by naši studenti jeli třeba na měsíc do slamu, největšího indického, a tam pomáhali se vzděláváním. Takže to jsou samozřejmě ty velké věci, ale jsou to i věci menšího lokálního rozsahu, to znamená, že naši studenti učí děti na základních školách v okolí, pomáhají v léčebně v Říčanech, chodí do domova seniorů do Říčan a do Mukařova, takže tam ten přesah je, že to není... Opravdu je to komplexní, ucelený, proto je to tak vážené, proto je to tak prestižní, že to je kompletní systém. A nezmínil jsem ještě ty další dvě věci, které jsou...

František LUTONSKÝ, moderátor:
Tak zkuste zmínit, protože to je docela zajímavé. Tak tohle by někdo mohl namítnout tak to se dá obejít razítkem, kdy jeden ze studentů bude pomáhat rok v domově seniorů a...

Petr CHÁRA, zástupce ředitele, Open Gate:
Jistě, jistě, že se asi všechno dá obejít a to je potom opravdu o té výchově. Ten proces trvá osm let na osmiletém gymnáziu. Teďko budeme mít základní školu. Pokud tam zůstane student, tak bude 13 let se pohybovat v tomhle prostředí, tak předpokládám, že ho to ovlivní pozitivně. Další ty dvě věci, jedna věc je na takové trošku jako vědecké úrovni, student vypracovává extended essay, což je v rozsahu, přirovnal bych to k bakalářské práci, ale vypracovává to už v posledních dvou ročnících studia. Většinou v oboru a předmětu, který chce studovat, aby ukázal, že se umí jaksi povznést i nad ty tedy gymnaziální nebo středoškolské problémy a dělá nějaký dílčí výzkum. No, a třetí věc je, že student absolvuje předmět, který by bylo složitější tady popisovat, který se jmenuje Theory of Knowledge, jakási..., my ho tedy nazýváme česky, protože dáváme české vysvědčení, jsme česká škola, teorie poznání, což je velmi zjednodušeně řečeno. Ale tam se zamýšlí nad velmi důležitými věcmi toho, co se děje ve světě kolem něj, co je pravda, co možná není pravda, dívá se na věci z různých pohledů, snaží se je kriticky vyhodnotit, aby se byl schopen svobodně ve společnosti rozhodovat, což si myslím, že je taky velmi důležité. A na ta téma ještě navíc píše takové "filozofické" eseje, takže má čas se zamyslet nad tím, jaká je jeho role, jaký je jeho život.

František LUTONSKÝ, moderátor:
No, a teď, měla by i tohle zohledňovat česká státní maturita?

Petr CHÁRA, zástupce ředitele, Open Gate:
To si nemyslím. Myslím si, že by to byla velká ambice...

František LUTONSKÝ, moderátor:
Jako abychom o těch studentech věděli něco víc než to, že dokáží udělat zkoušku podobnou řidičskému průkazu nebo já nevím, jak to přirovnat.

Petr CHÁRA, zástupce ředitele, Open Gate:
Bylo by to jistě hezké, ale já si myslím, že to je asi velká ambice a navíc, pokud bychom uvažovali v rovině toho, že tu zkoušku dělají všichni, tak tohle prostě opravdu není pro všechny. Je to jako hezký ideál, že 100 tisíc mladých devatenáctiletých lidí by všichni se museli zamyslet a všichni by museli pomáhat, ale takoví prostě nejsou. Lidé jsou individuality a někdo by to právě, a velmi často by to končilo u zištných obcházení a u přetvářky.

František LUTONSKÝ, moderátor:
No, a tohle, o čem jsme mluvili, tak je v podstatě součást těch mezinárodních testů. Vy sami děláte si nějaké výstupní hodnocení, jak se vám to daří? Třeba který ročník se vám povedl, nepovedl a podobně? Děláte si sami ten žebříček?

Petr CHÁRA, zástupce ředitele, Open Gate:
Tak ono je to velmi individuální. To i když jste zmiňoval to pořadí, to pořadí je statistická záležitost, takže ve své podstatě je opravdu jako irelevantní. Pochopitelně škola, která bude 10 let první, tak o ní můžeme prohlásit, první v tomhle výsledku, že má nejlepší výběr, vybírá nejlepší studenty a to tak pochopitelně bude a pro to PR to bude sloužit, to... Ale tu samotnou školu to nepopíše a tu spokojenost rodičů, spokojenost studentů a naplnění jejich cílů, protože to tam nevidíme. Je to průměr toho ročníku. Takže tenhle ročník může být jedenáctý a příští ročník může být padesátý a příští může být třetí, protože ty ročníky jsou samozřejmě různé. Takže my si vyhodnocujeme, my to děláme trošičku jiným způsobem, že součástí našeho přijímacího řízení je IQ test. Studenti podstupují jiné typy IQ testů ještě v polovině studia a na konci studia. A tam my si měříme přidanou hodnotu toho našeho vzdělávacího procesu. Protože, a je to zcela pochopitelné a zase to trošičku znevažuje řadu škol, který jsou třeba v problematických oblastech nebo řadu škol, které si nemůžou vybírat děti. Žebříček řekne, že jsou třístí a znamená to, že jsou tam pedagogové, kteří jsou třístí. Možná, že ti pedagogové jsou nejlepší, ale protože neměli možnost výběru a pracují prostě se studenty, který mají jiný studijní potenciál, tak možná ta jejich přidaná hodnota je nejvyšší, ale dosáhli jenom na tu laťku, aby prošli třeba nebo aby neprošli, takže...

František LUTONSKÝ, moderátor:
A v téhle souvislosti, já to teď vztáhnu i na základní školství, protože vy vlastně máte i základní školu. Tak ministr školství představil standardy pro pátou a devátou třídu. Je něco takového potřeba?

Petr CHÁRA, zástupce ředitele, Open Gate:
Pokud jsme zavedli státní maturity, tak to asi potřeba bude, protože to, co mě nejvíc děsí na těch výsledcích, je, že v této zemi momentálně je 27 tisíc mladých lidí, kteří chodili 12, 13 let do školy a nemají maturitu a mysleli si, že ji mít budou. Takže možná by bylo dobré, kdyby v deváté třídě, případně tedy v páté, ale tam zjistí samozřejmě něco jiného, třeba zjistili, že tudy cesta nevede nebo se jinak rozhodovali nebo jejich rodiče to zjistili, protože ti možná ovlivňují to, že jdou na učební obor s maturitou, byť maturitu k výkonu svého povolání, jak jsem říkal, velmi váženého třeba povolání, vůbec nepotřebují.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Takže až vy budete mít standardy a bude se zjišťovat, jestli vaše děti v páté třídě rozumějí tomu, co je reklama, co je informativní...

Petr CHÁRA, zástupce ředitele, Open Gate:
Budou-li ty standardy povinné, jsme škola, která je zařazena do sítě škol, tak je samozřejmě budeme konat. Předpokládám, že je splníme a že děti v páté třídě tedy zjistí, že jsou, že vědí to, co si stát myslí, že by měly vědět.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Petr Chára, zástupce ředitele Základní školy a gymnázia Open Gate. Moc vám děkuju za rozhovor.

Petr CHÁRA, zástupce ředitele, Open Gate:
Já taky děkuju.

František LUTONSKÝ, moderátor:
A vám, divákům čtyřiadvacítky, díky za pozornost, mějte se dobře a pěkný večer.

(ČT24)