NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Sdělení MŠMT k termínům konání společné části maturitní zkoušky ve školním roce 2011/2012

29.03.2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje termíny pro konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období ve školním roce 2011/2012.

V Praze dne 29. března 2011

Čj.: 9372/2011-22

SDĚLENÍ
V souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., 274/2010 Sb., 54/2011 Sb., stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy termíny pro konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období ve školním roce 2011/2012 na dny 28. května až 5. června 2012.

Tato skutečnost se však může změnit, protože MŠMT v současné době připravuje změnu vyhlášky č. 177/2009 Sb., která umožní posunutí termínů konání didaktického testu a písemné práce na počátek května příslušného kalendářního roku před ústní zkoušky. Případné termínové změny MŠMT zveřejní na svých webových stránkách.