NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Seznam poraden

Prvotní impuls k požádání o přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vychází vždy ze strany žáka. Žák učiní první krok tím, že požádá příslušné školské poradenské zařízení o vyšetření a následné vystavení doporučení poradny, které  stanoví, na jaká uzpůsobení bude mít žák při konání maturitní zkoušky nárok.
Vystavení doporučení probíhá vždy ve spolupráci žáka, příp. jeho zákonnými zástupci se ŠPZ, s jeho školou (s výchovným poradcem, třídním nebo předmětovým učitelem). Bez této spolupráce nemůže být doporučení vystaveno smysluplně a efektivně. Žák musí informacím v doporučení a jejich dopadu na zkouškovou situaci přesně porozumět. Svůj souhlas s obsahem posudku stvrdí svým podpisem.


Seznam školských poradenských zařízení naleznete v následujícím souboru: