NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Seznámení s podklady rozhodnými pro vydání vyrozumění žadatelům o přezkoumání společné části maturitní zkoušky

29.09.2014

V souvislosti s poznatky z došlých žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky dle § 82 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu upozorňujeme všechny žadatele o přezkoumání maturitní zkoušky na jim dostupné opravené maturitní dokumenty.

K tomuto účelu byl vytvořen Výsledkový portál žáka, který umožní zaslání vybraného dokumentu s výsledkem zkoušky společné části maturitní zkoušky (MZ) e-mailem. Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na žákem zadanou e-mailovou adresu. Portál se nachází na adrese vpz.cermat.cz. Přes výsledkový portál dává žák souhlas s odesláním následujících dokumentů: Výpis výsledků didaktického testu žáka; Opravený záznamový arch didaktického testu žáka; Záznam o hodnocení písemné práce z cizího jazyka; Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka.

Do 2. 10. 2014 mohou žáci podat připomínky ke svým ohodnoceným částem MZ formou e-mailu (s uvedením svého jména a příjmení, ID žáka a konkrétní připomínky ke specifikované části MZ – např. didaktický test z anglického jazyka) na adresu stepanka.therova@msmt.cz. Následně po tomto termínu bude MŠMT rozesílat Vyrozumění o posouzení žádosti o přezkoumání výsledků didaktického testu.