NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Školení matematických raterů

26.03.2010

V rámci dílčí aktivity MATRA (vzdělávací systém pro tzv. centrální funkce společné části MZ – více v záložce Vzdělávání pedagogů) proběhla 23. 3. 2010 v Praze a 24. 3. 2010 v Brně druhá vlna prezenčních školení budoucích matematických raterů neboli posuzovatelů otevřených úloh didaktického testu.

Celkem bylo v rámci odborné přípravy proškoleno 451 raterů, kteří se na tuto funkci sami přihlásili na základě výzvy CERMATu a kteří budou při maturitní generálce v říjnu 2010 i při ostré maturitě v roce 2011 hodnotit úzce i široce otevřené úlohy didaktického testu z matematiky.

Odborná příprava matematických raterů se skládá celkem ze tří částí:

  1. e-learningová část – pro její absolvování je nutné úspěšně splnit průběžné on-line testy jednotlivých modulů;
  2. prezenční školení – čtyřhodinové školení vedené pracovníky CERMATu, při kterém jsou účastníci podrobně seznámeni se skladbou a vlastnostmi didaktického testu z matematiky a způsobem hodnocení jeho otevřených úloh, včetně vlastního posuzování v IS CERTIS a IS CERTEST;
  3. závěrečná praktická zkouška – hodnocení reálných žákovských úloh v prostředí výukové webové aplikace IS CERTEST.

Po úspěšném absolvování všech částí obdrží účastník Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce ratera. Na základě Osvědčení a pracovně-právního vztahu s CERMATem mohou rateři hodnotit testové úlohy při maturitní generálce i při ostré maturitě, za což budou adekvátně finančně ohodnoceni.

Všem zájemcům o funkci ratera matematiky děkujeme za jejich ochotu a čas, který studiu věnovali. V současné době připravujeme kurzy pro budoucí ratery dalších zkušebních předmětů, které budou testovány v rámci maturitní generálky.