NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Školní seznam literárních děl

Na základě kritérii pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce, která jsou součástí Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury stanoví ředitel školy nejpozději do 30. září školního roku,
v němž se maturitní zkouška koná, školní seznam literárních děl a zpřístupní ho žákům. Minimální počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není vymezena. 

Školní seznam literárních děl je platný pro jarní a podzimní zkušební období následující po zveřejnění seznamu. Každá škola, resp. její ředitel, zveřejňuje jeden seznam společný pro všechny maturanty dané školy v daném školním roce, což je stanoveno vyhláškou. Každý žák musí mít možnost vybrat si ze školního seznamu jakýkoliv titul, jeho volbu nelze omezovat ohraničením seznamů pro jednotlivé třídy. Školní seznam je pouze jeden dokument společný pro celou školu.

Ze školního seznamu si žák v souladu s katalogem požadavků vybírá 20 literárních děl, která se stanou seznamem jeho maturitních zadání.